Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 3.6M
22:55 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
11:26 – 3.9M
22:52 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 HIẾU PHÁI VINASHIP DIAMOND 6.0 153.50 14,397 F0 – SD KD TR – H6
2 07H00 KIÊN ĐỨC QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 H2
3 12H00 14H00 TÙNGA KAVO PERDIKA 11.0 197.00 33,084 F0 – HM2.5 KD H2 – H6 – H2
4 03H00 PHÁI HIẾU ASIA SPIRIT 10.9 179.90 22,402 HM1.3 – HP3         H6 – TR
5 12H00 14H00 HIỆU TIỄN MY HUNG 3.8 102.79 4089 FO – HG2 H2 – H6 – H2
6 17H00 18H00 ANH KIÊN PETROLIMEX 20 9.4 146.60 11662 HM2.1 – B12 CLUC – P TL            H2
7 18H00 TRƯỜNG LINH PETROLIMEX 18 7.5 175.90 25400 B12 – FO CLUC – P H2             TL
8 17H00 18H00 TUẤT OCEAN 18 3.0 105.67 4381 FO – HM1.3 TL
9 20H00 21H00 THAO THE ROYAL 88 3.8 90.98 2,999 HM1.5 – HG7.1 TR     –       H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WOORI SUN FUHAI RUI NING 9 CHANG CHANG NAN HAI QING DAO GANG DA GANG