Category Archives: Uncategory

Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 23 tháng 4 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX : LÊ XUÂN THẮNG  TRỰC BAN C1: CA 1 : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 Thủy triều Quảng Yên…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 22 tháng 4 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX : LÊ HUY TRƯỜNG  TRỰC BAN C1: CA 1 : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2 : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 Thủy triều Quảng Yên…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 17 tháng 4 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX:LÊ HUY TRƯỜNG TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3:HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:23:07- 3.4M Nước ròng:11.32-0,4M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 16 tháng 4 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:23:07 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 14 tháng 4 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG TRỰC BAN C1: CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:21:00 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 13 tháng 4 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG  TRỰC BAN C1: CA 1: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3:LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:19:00 – 3.4M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 11 tháng 4 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG TRỰC BAN C1: CA 1: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:16:14 – 3.0M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 10 tháng 4 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH TRỰC BAN C1: CA 1: HÀ VĂN ĐỨC: 0967882013 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:15:00- 2.7M Nước ròng:…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 09 tháng 4 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG TRỰC BAN C1: CA 1: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 11:17 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 08 tháng 4 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:04:20 – 2.7M Nước…