Category Archives: Uncategory

Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :  0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ ĐỨC THUẬN.0982277788 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 03:25 – 3.2M 15…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐẶNG VĂN THẮNGB : 0358504214 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878 HON GAI TIDE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519025 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589 HON GAI TIDE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TĂNG VĂN THẾ: 0398883444 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 11:05 – 3.3M 22:30 – 1.3M CAM PHA TIDE TABLE 12:00 – 3.3M 21:39-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HUNG CUONG: 0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐÀO TRUNG KIÊN: 0984829575 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 08:05 – 4.3M 20:40 – 0.3M CAM PHA TIDE TABLE 09:00 – 4.5M 20:42-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN MANH HÀ B : 0961687555 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128 HON GAI TIDE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR KHIÊN – X1 : 0918942878 HON GAI TIDE TABLE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589 HON GAI TIDE TABLE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LƯU TUẤN ANH : 0934248987 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128 HON GAI TIDE TABLE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :  0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TĂNG VĂN THẾ.0398883444 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN. 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 09:00 – 3,8M 20:57…