Giới thiệu công ty

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC III

  • Quá trình hình thành và phát triển: 

Ngày 15 tháng 9 năm 1994, Công ty Hoa tiêu khu vực III được thành lập  tại Quyết định số 638/TCCB-LĐ của Cục Hàng hải Việt Nam về việc: Tách Hoa tiêu Hòn gai ra khỏi Công ty Hoa tiêu khu vực II và đổi tên chuyển thành Công ty Hoa tiêu khu vực III.

Ngày 15 tháng 12 năm 1994, Doanh nghiệp nhà nước – Công ty Hoa tiêu khu vực III trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 2862/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là Dẫn dắt, hộ tống tàu biển ra vào cảng tại khu vực Quảng Ninh, là tổ chức sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu. Tại thời điểm này, công ty có vốn kinh doanh là 1.253 triệu đồng.

Ngày 30 tháng 12 năm 1997, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 5148/1997/QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích: Công ty Hoa tiêu khu vực III trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

 Ngày 25 tháng 6 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định số: 1777/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực III thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu Hàng hải khu vực III;

Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Công ty được chuyển về làm thành viên của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc theo Quyết định số: 2400/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải thuộc khu vực Quảng Ninh, có địa chỉ trụ sở chính tại số 41 – Lê Thánh Tông – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh. Tính đến thời điểm chuyển đổi Công ty có số vốn điều lệ là 27.119 triệu đồng.

Ngày 25/5/2012, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc đã phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực III tại Quyết định số 208/ QĐ – TCTBĐATHHMB, với những mục tiêu hoạt động và ngành nghề chủ yếu như sau:

– Mục tiêu hoạt động:

+ Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty; hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu;

+ Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường tích tụ, tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dịch vụ, hiệu quả đầu tư và kinh doanh, uy tín và khả năng cạnh tranh; thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của ngành;

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra, vào trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu được giao.

  • Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:

+ Cung  cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra, vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải thuộc khu vực Quảng Ninh;

+ Dịch vụ lai dắt hỗ trợ tàu biển ra, vào cảng;

+ Đại lý, môi giới hàng hải;

+ Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ.

– Địa bàn hoạt động của Công ty là vùng hoa tiêu bắt buộc và các tuyến dẫn tàu được giao ra, vào cảng biển thuộc khu vực Quảng Ninh.

  • Thông tin liên hệ:

– Tên gọi đầy đủ bằng tiếng việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực III

– Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: THE THIRD ZONE MARITIME PILOT AGE SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

– Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PILOTCO – III

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 Lê Thánh Tông Thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh

– Điện thoại: (033)3 825386 – Fax: (033)3 826655 

– Email: hoatieuqnh@gmail.com – Website:http://www.pilotco3.com