Category Archives: Kế hoạch điều động

Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY TRAN BA DONG: 0389127932 VU DINH MINH – X2: 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 1603 – 3.1M 0104 – 1.4M QUANG YEN TIDE TABLE 1600 – 3.2M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : PHAM CUONG THAI: 0904135306  3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 15:19 – 2.6M 09:13 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 05 Năm 2022

  EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR MINH – X2 : 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 03:00 – 2.4M 22:00 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 02:00 – 2.7M 11:53 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 00:24 – 3.0M 11:40 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐẶNG VĂN THĂNG B : 0358504214 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 22:00 – 3.5M 11:08…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LƯU TUẤN ANH : 0971567316 NGUỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 23.23 – 3.3M 10.30 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519025 VŨ ĐÌNH MINH : 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 22:28 – 3.4M 09:51 – 0.7M CAM…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN VĂN MƯỜI; 0987903066 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 22:00 – 3.5M 09:13 – 0.6M CAM PHA TIDE TABLE 22:00 -3.8M 09. 00-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH: LE THANH CONG: 0905691888  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD: PHAM HUNG CUONG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 NGUYỄN VĂN SẢN : 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 21:00 – 3.6M 08:36 – 0.6M CAM PHA TIDE TABLE…