Category Archives: Kế hoạch điều động

Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE 08:00 – 3.2M 21:46 – 0.7M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHAM VAN TIEN : 0973805686 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 0800 – 3.1M 2029– 1.5M QUANG YEN TIDE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY HOANG MINH TUNG: 0965427068 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 0700 – 2.8M 8805 – 1.5M QUANG YEN TIDE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR SAN X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE – 09:29 – 1.6M HON GAI…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRAN DAC TRUNG: 0332898813 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 1804 – 2.6M 0837 – 1.7M QUANG YEN TIDE TABLE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐỖ MẠNH HÀ .0987519025 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589 HON GAI TIDE TABLE 17:00  – 3.1M 05:49-   1.3M CAM PHA TIDE TABLE 17 :26- 3.3M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 09 Năm 2023

  EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY DANG VAN THANG: 0358504214 VU DINH MINH – X2: 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 1600 – 3.4M 0218 – 1.0M QUANG YEN TIDE…