Category Archives: Kế hoạch điều động

Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 22 tháng 7 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG                         – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG MINH TÙNG  TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 19 tháng 07 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG A – TRỰC BAN HOA TIÊU – VŨ VĂN TUẤT TRỰC BAN C1: CA 1 : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 CA 2 :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 CA 3…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 18 tháng 7 năm 2024   TRỰC BAN ĐHSX:   VŨ TUẤN THANH      –       TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐÀO QUỐC BÌNH TRỰC BAN C1: CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 17 tháng 7 năm 2024   TRỰC BAN ĐHSX:  TRẦN NGỌC HƯNG       –       TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN BÁ ĐÔNG TRỰC BAN C1: CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 16 tháng 7 năm 2024   TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG        –       TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN ĐÌNH HIỆU TRỰC BAN C1: CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 15 tháng 07 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGOC HƯNG –  TRỰC BAN HOA TIÊU – PHẠM CÔNG CỬU TRỰC BAN C1: CA1 : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA3 :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : …

Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 13 tháng 7 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN HỮU HẠNH TRỰC BAN C1: CA 1:HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 2:ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 Thủy…