Author Archives: kehoach

Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

      KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 15 tháng 6 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH              – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ MẠNH HÀ  TRỰC BAN C1: CA 1 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2 : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 13 tháng 6 năm 2024      TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU  TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG VĂN THẮNG TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3:  ĐÀO VIỆT HOÀNG :…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 12 tháng 6 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG  TRỰC BAN HOA TIÊU : LƯU TUẤN ANH TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2:  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG :…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 10 tháng 6 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG           – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG TRUNG KIÊN  TRỰC BAN C1: CA 1 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2 : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3:…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 07 tháng 6 năm 2024   TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG  – TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ HỮU ĐỨC TRỰC BAN C1: CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 06 tháng 6 năm 2024   TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG    – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN TRỌNG HIẾU TRỰC BAN C1: CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC…