Author Archives: kehoach

Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN MẠNH HÀ B : 0961687555 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 18:00 – 3.4M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN ĐẮC TRUNG : 0332892213 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 17:15 – 3.6M 05:43 – 0.8M CAM…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐẶNG TRUNG KIÊN B : 0902190994 MR MINH – X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 17:00 – 3.4M 05:17…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY HOANG MINH TUNG : 0965427068 MR KHIEN-X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 14:00 – 3.4M 01:26 – 0.6M HON GAI…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHAM VAN TIEN : 0973805686 MR SAN-X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE 13:00 – 3.1M 00:21 – 0.9M HON GAI…