Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636168  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHAM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09:00-3.4M
21:25 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 -3.6M
20:52- 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 11H00 THANH B SƠN DEWI SHINTA MANGGALA 9.0 183.00 19,728 HL3.1 – F0  TL
2 08H30 HIỆU NAM EMERALD AZZURRA 4.6 110.00 5,350 DTHL – HM2.1 CL6.CL8  X2      TL
3 01H00 02H00 ĐÔNG PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 F0 – HM1.6  H1
4 03H00 QUYỀN TÙNG D NHA BE 08 5.0 105.00 4,432 B12 – F0 P  TL                 H1
5 13H00 14H00 SƠN PETROLIMEX 20 9.6 146.60 11,662 F0 – HM1.5 H1 – H6 – H1
6 07H00 08H30 TÙNG A JAG AMAR 13.5 229.00 44,127 F0 – HM2.4  TL
7 07H00 08H00 KIÊN ĐỨC ROYAL 18 4.0 90.98 2,999 HM1.5 – HG7.2  TL                 H1
8 09H30 NAM T&T GOLD 6.0 167.20 15,884 F0 – HM2.2            TL
9 20H30 21H30  NAM T&T GOLD 6.0 167.20 15,884  HM2.2 – HL  H1     H6       H1
10 11H00 BÌNH HOANG TUAN 89 6.5 92.50 2,999 XMHL – HG H8  H8                TL
11 19H00 CỬU TÙNG D VW FORTUNE 7.4 101.50 6566 CL6 – FO HG X2       H6       H1
12 13H00 14H00 HÀ C PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542  HM1.6 – B12 P – CL6 H1             TL
13 13H00 15H00 THẮNG A NAM INLACO EXPRESS 5.5 180.00 24031 HM1.4 – FO H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG AN 126 VIET TRUNG 135 HERORIC STRIKER GUOYUN 82 WOLVERINE