Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.1M
21:17 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 3.1M
20:38 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H30 HÀ A NAM PAC SHAULA 10.8 180 21,317 F0 – HM2.5  H1      H6     H1
2 02H00 03H00 TRƯỜNG KHOÁI INLACO EXPRESS 4.2 180 24,031 F0 – SN TP2.HA35.HA18  H1      H6     X5
3 07H30 HIỆU KHUNG EMERALD AZZURRA 4.6 110 5,350 HM2.1 – DTHL CL6.CL8             H6     H1
4 02H00 HẠNH ĐỨC DONG BAC SUN 7.2 110.06 3,640 XMTL – HL1.4 NM6.CL6  TL               H1
5 18H00 ĐÔNG THANH A PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6  TL               H1
6 19H00 THANH A ĐÔNG PETROLIMEX 20 9.6 146.6 11,662 HM1.5 – B12 P.CLUC  H1              TL
7 02H00 05H30 KHỨNG HIỆU NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.6 – F0  H1                 H6
8 15H00 THẠO ĐỨC TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HG – CL2  H1             X5
9 15H00 HIẾU TÙNG D THERESA LIBRA 5.5 144.71 11,254 CL2 – F0 CL6 – NM6  X5      H6    H1
10 15H00 16H00 BÌNH SHUN LONG 2.8 60.0 1,500 F0 – HM1.6  H6     –     H1
11 18H00 18H30 CỬU ROYAL 88 7.1 90.98 2,999 HL1.4 – F0  H1
12 13H00 KIÊN HAI NAM STAR 2.5 90.43 2,671 CL1 – HG HG  X5     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG AN 126 VIET TRUNG 135 HERORIC STRIKER GUOYUN 82 WOLVERINE