Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LE THANH KONG  : 0905691888 2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH :  NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH KHAC QUYEN : 0969476286 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI IDE TABLE
04H00 – 3.7M
16H23 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
04H15 – 4.0M
16H04 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 04H00 THANG A QUEEN SAPPHIRE 13.32 199.98 34,795 F0 – HN1.5  H1   TP    TL
2 06H00 MUOI DUC PHU DAT 15 4.8 79.9 1,863 PVOIL –  F0  T2            H2
3 10H00 11H00 THANG A  COSCO JINGGANGSHAN 9.85 177.5 19,993 F0 – HP3  H1   TP    H1
4 01H00 03H00 CUONG C OCEAN GLORY 6.0 189.99 31,228 F0 – FN3 NM8  H1   TP     TL
5 CANCEL 19H00 HA A LAN HAI HE XIE 6.8 189.99 32,962 HN2.4 – HN
6 01H00 02H00 LINH OUPULAI 18 3.5 159.6 15,964 F0 – HL3.1  H1
7 09H00 KHUNG THE TRUONG NGUYEN 08 5.8 88.95 2,294 HG – F0  T2            H2
8 10H00 11H00 THANH B AC KATHRYN 10.1 177 19,885  HP4 – F0  H1   TP    H1
9 00H00 02H00 TRUONG MANDARIN SKY 12.9 190 32,957 FN3 – F0 NM8  TL   TP    H1
10 00H00 02H30 HUNG SHER – E PUNJAB 13.5 229 43,753 HN1.5 – F0 NM8  TL   TP    H1
11 07H00 08H00 TUAT TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – CL5  H2           X5
12 15H30 16H00 HA B PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL – F0  H2
13 15H30 THAO DUC HAI NAM 36 2.2 89.8 2,487 HG – XMTL H8  T2           H8
14 20H00 21H00 THANGB THE PUYUANYU 7976 2,2 42,86 475 F0  –  CLUC H2