Author Archives: Trực ban

Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST.WATCH.: TÔ MINH THẮNG.0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHẠM TRUNG VĂN.0967041179 MR. HÙNG.0986674347 HON GAI TIDE TABLE 07.00 – 4.1M 19:20   0.3M CAM PHA TIDE TABLE 07 :13- 4.4M 19.06 – 0.4M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG. :  0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ HỮU ĐỨC.0978918007 MR. HÙNG .0989433881 HON GAI TIDE TABLE 05:07 – 2.9M 15:54-   1.5M CAM PHA TIDE TABLE 06…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : DAO VIET HOANG: 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHAM TRUNG VÃN..0967041179 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 04:27 – 2.6M 14:29-   1.8M CAM PHA TIDE TABLE 05 :00-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY PHAM VAN TIEN: 0973805686 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 1616 – 2.5M 0953 – 1.9M QUANG YEN TIDE TABLE 0100 – 2.2M 0759…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH:  HA VAN DUC – 0967882013 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY PHAM TRUNG VAN: 0967041179 NGUYEN VAN HUNG – X3: 0989433881 HON GAI TIDE TABLE 1616 – 2.5M 0650 – 1.9M QUANG YEN TIDE TABLE 1518 – 2.3M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : PHAM CUONG THAI: 0904135306 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR MINH  X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 15:00 – 2.6M 04:31 – 1.4M HON GAI TIDE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHẠM TRUNG VĂN : 0967041179 MR KHIÊN X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 14:29 – 2.8M 03:17 – 1.2M HON…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR KHIÊN X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 12:28 – 3.4M – HON GAI TIDE…