Author Archives: Trực ban

Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 02 Năm 2022

  EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN ĐẮC TRUNG: 0934661976 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 04:00 – 3.7M 15:54 – 0.5M CAM PHA TIDE TABLE 04:02 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHẠM CÔNG CỬU: 0947376859 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 03:00 – 3.6M 14:58 – 0.5M CAM…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 02:15 – 3.4M 14:04 – 0.6M CAM PHA TIDE TABLE 03:00 – 3.7M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN ĐẮC TRUNG: 0934661976 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 01:26 – 3.2M 13:11 – 0.8M CAM PHA TIDE TABLE 02:01 – 3.5M 13:47-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 01:00 – 2.8M 12:19 – 1.1M CAM PHA TIDE TABLE 01:15 – 3.1M 13:08-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 01 Năm 202

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐINH KHẮC QUYÊN: 0969476286 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 01:00 – 2.8M 12:19 – 1.1M CAM PHA TIDE TABLE 00:22 – 2.7M 12:39-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 01 Năm 202

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN BÁ ĐÔNG.0389127932 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 22:31 – 2.4M 07.16- 1,8M CAM PHA TIDE TABLE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR KHIÊN – X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 10:00 – 2.2M 23:59 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR MINH – X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 09:00 – 2.7M 22:41 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519028 MR SẢN – X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE 08:03 – 3.2M 21:35 –…