Author Archives: Trực ban

Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 29 tháng 5 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG A      – TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN ĐÌNH HIỆU  TRỰC BAN C1: CA 1 :   ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2 : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3:…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 27 tháng 05 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU  –  TRỰC BAN HOA TIÊU – PHẠM CÔNG CỬU TRỰC BAN C1: CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG.0984888966 CA2 : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA3.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 Thủy triều…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 26 tháng 5 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG    – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐINH KHẮC QUYỀN  TRỰC BAN C1: CA 1 :   HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 2 : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 3: TÔ…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 25 tháng 5 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG   – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ MẠNH HÀ C  TRỰC BAN C1: CA 1 :   TÔ MINH THẮNG :0976264689 CA 2 : HÀ VĂN ĐỨC :0967882013 CA 3: PHẠM HÙNG…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 24 tháng 5 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN VĂN MƯỜI TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2:  HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG :…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 23 tháng 5 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG   – TRỰC BAN HOA TIÊU : PHÙNG VĂN KHỨNG  TRỰC BAN C1: CA 1 :   TÔ MINH THẮNG :0976264689 CA 2 : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: LÊ THÀNH…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 22 tháng 5 năm 2024     TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ ĐỨC THUẬN TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2:  HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG :…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 21 tháng 5 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG VĂN THẮNG  TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2:  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG :…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 20 tháng 5 năm 2024 TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG  TRỰC BAN HOA TIÊU : LƯU TUẤN ANH TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2:  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG :…