Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH: 0965705386 VŨ ĐÌNH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:00 -4.0M
19:33 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
07:19 -4.3M
19:11 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 TRƯỜNG SƠN FUUJIAN EXPRESS 10.9 215.40 54,567 CL3.- F0 CL6.NM6.HL8 H1 – H6
2 04H00 05H00 KIÊN THANH PHAT 03 5.3 74.63 1597.0 F0 – HM1.5 H6     –     TA
3 04H00 06H00 THẠO ĐỨC QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,974 F0 – PVOIL NM6 H6     –      TL
4 06H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29,188 F0 – HM1.3         H6
5 06H00 TUẤT SOUTHERN WEALTH 4.5 91.94 2,969 PVOIL – F0 NM6 TL – H6 – TA
6 07H30 TRƯỜNG TOP FAIR 6.50 189.90 30,974 F0 – HM2.2         H6 – TA
7 20H00 22H00 A NAM TOP FAIR 6.50 189.90 30,974 HM2.2 – HL TL
8 14H30 A HIẾU BELMONTE 6.5 225.00 43,068 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X5      –     H1
9 02H00 03H00 HƯNG HIẾU LUCKY ANGEL 4.10 199.90 40,157 C.TAU – NOSCO TP02.TP03.HP008 X5
10 02H00 04H30 CHÂU PETROLIMEX 09 4.10 175.97 25,400 SN – C.TAU TP02.TP03.HP008 X5
11 06H30 HƯNG HIẾU LUCKY ANGEL 4.10 199.90 40,157 NOSCO – SN TP02.TP03.HP008                  X5
12 10H30 THẮNGB NEW GOLD 6.00 167.20 15,884 F0 – HM2.3           H1
13 20H00 22H00 THANHA NEW GOLD 6.00 167.20 15,884 HM2.3 – HL TL
14 09H00 ĐÔNG THẮNGB FS BITUMEN NO. 1 6.2 105.5 4,620 CL1 – F0 HG    H1
15 04H00 06H00 THANHB LINH WOLVERINE 13.0 199.9 34,779 F0 – HN1.8 H6 – T2 – X5
16 10H30 NAM HIỆU VIET THUAN 215.07 3,4 139,98 11062 DTHL   –   F0 CL6.CL8 TL   –        H1
17 20H00 21H30 SON THERESA LIBRA 8,5 144,71 11.254 F0  –   HM1.1 TL
18 18H00 HIẾU THANH PHAT 03 5,3 74,36 1597 HM1,5 – CL2          H1 –  X5
19 20H00 HẠNH TÙNG D NEWSUN GREEN 7.2 4022 99.92 HG7.1 – FO TL         H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG AN 126 VIET TRUNG 135 HERORIC STRIKER HOANG SON SKY GUOYUN 82
WOLVERINE