Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRUỜNG: 0918636186 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 :  0934385589
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.0M
05:31 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 3.4M
05:53 – 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:27 – 2.8M
07:00 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H00 HƯNG SƠN HOKUETSU USHAKA 7.28 210 49,186 HM2.3 – HG TR            H1
2 10H00 11H00 QUYỀN THẠO PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H1           TR
3 11H00 CHÂU BÌNH PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – F0 CLUC.P TR   H1
4 10H00 HIỆU NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P TR            H1
5 04H00 TÙNG A HẠNH EAGLE EXPRESS 9.6 210 43,714 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X2            TR
6 13H30 14H30 TRƯỜNG DAHLIA HARMONY 3.85 179.99 23,703 SN – F0 TP02+03.HAU35 X3 – TA
7 03H00 05H00 CỬU VAN DON OAK 1.5 100.7 4,560 F0 – HG3 TR           H1
8 03H00 06H00 KHOÁI MƯỜI HAO HUNG 01 6.5 153 18,203 F0 – HL3.6 TR
9 13H00 CHÂU BÌNH JIN AN 10.8 189.99 30,766 HP4 – F0         H1
10 12H30 THANHB HOKUETSU USHAKA 7.28 210 49,186 HG – CL5 CL8.HL8.Cluc TR     –    X2
11 10H30 KHOÁI MƯỜI HAO HUNG 01 6.5 153 18,203 HL3.6 – CL3 CL8.NM6                X3
12 17H30 18H30 KHỨNG TAN BINH 59 5.5 153.5 15,137 HL1.1 – F0 H1
13 17H30 19H00 ĐÔNG MP PACIFIC 6.6 107.24 4,358 F0 – CL1 HG H1           X3
14 13H30 18H00 HÀ B GREEN PACIFIC 4.2 147 12,545 SN – CTAU TP03.HAU18+19 X3
15 21H00 THẮNG A LINH CL AN ZI HE 10.1 199.99 35812 CL7 – FO HL8 – CL6 – NM6 X3        TA
16 18H30 TRƯỜNG JR SPRING 6.5 228.38 44,452 HM2.2 – CL6 CLUC – HL8 – CL6     TA      X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO WEALTH OCEAN FORTUNE XI LONG 18 DATO LUCKY STAR MARILENA