Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 3.3M
20:40 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
07:10 – 3.6M
20:40 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 3.8M
20:28 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 05H30 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.3 – B12 P.Cluc TR     –      H2
2 06H00 THẠO QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG H2     –     TR
3 05H00 07H00 A BRILLIANT EAGLE 8.2 199.91 40,629 F0 – HM2.1 TR
4 10H00 11H00 HIỆU LONG PHU 09 5.5  107.78  4,409 F0 – HM1.6 H2
5 05H00 06H00 KHOÁI PHUONG DONG 06 5.0 157.50 13,706 F0 – HM1.1 TR
6 05H00 08H00 MƯỜI ROYAL 16 3.0 90.98 2,999 F0 – HG7.1 TR     –     H2
7 10H00 10H30 HƯNG LEONARDO 10.7 199.98 36.177 HL1.1 – F0 H2 – H2
8 12H30 HƯNG SILK ROAD 03 6.68 189.99 33.054 HM2.2 – HL1.1        H2 – H2
9 12H30 13H00 SƠN ATN GLORY 9.7 143.00 14,436 HL3.6 – F0 H1
10 12H30 13H30 THANH A BMC ENDORA 5.2 139.92 11,681 F0 – HM1.3 H1 – TA – H1
11 20H3021-1 00H00 CHÂU INDIGO GARLAND 6.58 199.98 35,825 HM2.1 – HL1.3 TL
12 10H00 11H00 CỬU LONG TAN 39 4.9 87.50 2,445 F0 – HM1.1 H2
13 12H30 14H00 ĐÔNG ĐỨC HTK VENUS 3.4 90.72 2551 F0 – HG4 H1 – TA – TL
14 12H30 14H30 THẮNG A TJ HARVEST 6.9 176.85 19730 F0 – HM2.2 H1 – TA – H1
15 21H00 22H00 CỬU ĐỨC LONG TAN 39 4.9 87.5 2445 HM1.1 – CL1 HG H1     –     X3
16 21H00 21H30 THẮNGB PHUONG DONG 06 5.0 157 13760 HM1.1 – HG7.3 H1     –     H2
17 21H00 21H30 B HONG LI 5.5 169 15932 HM1.5 – HL3.6 H1
18 17H00 18H30 THANHB BBG CONFIDENCE 7.0 199.9 36367 F0 – HM2.5 H2 – TA – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA IVY UNICORN ZHE HAI 169 OCEAN GRACE NAVIOS MAGELLAN II