Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 091866  2ND WATCH; PHẠM  HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI; 0987903066 VŨ ĐÌNH MINH  X2; 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.5M
04:47 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
19:20 -3.9M
05.13 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00-.3.2M
06:30-0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 05H30 THẮNG A THẮNG B THOR FEARLESS 11,9 185,94 31,385 HL3.1   –   F0 H2
2 09H30 THẮNG B THẮNG A BAOSHAN SUCCESS 6.5 172.00 17977 HM1.2  –   HL3.6        H2
3 12H00 THANH B AC HONG KONG 10,6 199,90 39,895 CL5    –  F0 HL8 – CL6 – NM6 X2     H6
4 17H00 HÀ A CL FAIR 13,1 199.90 36,426 F0     –   HN1.7           H6       H2
5 13H30 THANH B PRINCE OF NATURE 8,8 199,99 41,151 HM1.4  –   CL5 HL8 – CL6 – NM6          H6      X2
6 17H00 TUẤT KIÊN KEN YO 7,2 114,13 4436 XMTL  –  F0 HG – H8 H8         TR
7 19H00 KIÊN TUẤT TRUONG SA 126 3.00 94,98 2,518 F0  –   XMTL CL8             TR         H8
8 14H00 16H00 CHÂU GUO HAI LIAN 98 12.7 189.99 32964 FN3 – FO NM8 H2
9 17H00 BÌNH THAO HAI YAN 5.0 117.60 6153 B12 – FO P – NM6 TL              TR
10 13H30 14H00 HÀ A MERMAID T 7.5 179.80 27969 HL1.2 – FO TR      H6
11 13H30 17H00 HẠNH LONG PHU 20 7.5 112.00 5379 HL1.3 – B12 P – NM6 TR             TL
12 17H30 HÀ C MINH KHANH 888 8.0 106.00 4295 XMHL – FO NM6 TL            TR
13 21H30 22H00 HIẾU TÙNG A SINOP 11.1 199.99 35.812 HP3   –   F0 H2  –  H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GUO HAI LIAN 98 LENA.SEATEAM 1 GM LEGEND CL FAIR