Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.1M
03:19 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
18:22 – 3.6M
03:41 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:28 – 2.9M
03:11 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0018-4 00H00 THANH B ELLA 7.1 225 37,818 F0 – HM2.2 TR – TR
2 07H00 KIÊN ĐỨC TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – F0 X1     –     TR
3 01H00 THANH B HOKUETSU CENTURY 7.98 210 49,035 F0 – HM2.3         TR – H2
4 04H00 06H00 TÙNG A PRINCE OF NATURE 8.8 199.99 41,151 F0 – HM1.4 H2     –     TR
5 15H00 20H00 HÀ B HẠNH VINASHIP SEA 5.9 169.03 18,108 F0 – HL2 TL
6 04H00 06H00 BÌNH TIỄN KENYO 5.5 114.13 4,436 F0 – HM1.3 H2 – TR
7 10H00 BÌNH TIỄN KENYO 5.5 114.13 4,436 HM1.3 – XMTL HG.H8         TR – H8
8 08H00 THẠO THẾ PHU DAT 15 3.0 79.9 1,863 PVOIL – HG NM6 X1     –     H2
9 10H30 HẠNH THẠO MINH KHANH 888 3.0 106 4,295 HG – XMHL NM6 H2     –     H8
10 10H30 HÀ C HIẾU B HOANG THINH 268 6.45 97.1 2,993 XMHL – F0 H8 H8     –     TR
11 17H00 HÀ A YANG ZE 10 12.1 229.2 53,723 HM2.4 – HP2     TL
12 11H30 13H00 TRƯỜNG GM LEGEND 12.3 188.5 29,753 HN1.5 – F0 H2
13 16H00 TRƯỜNG CD MANZANILLO 12.3 199.98 35956 HN1.3 – FO           H2
14 18H00 HÀ A GOOLDEN PHONENIX 7.35 224.89 39973 HL3.3 – FO          TL
15 14H00 QUYỀN THẠO LONG PHU 16 5.0 112.37 5199 B12 – FO P – NM6 TL
16 15H00 17H30 CỬU TÙNG D HAI YAN 6.6 117.60 6153 FO – HM1.3 TL
17 19H30 CỬU TÙNG D HAI YAN 6.6 117.60 6153 HM – B12 P – NM6                  TR
18 15H00 20H00 ĐĂNG QUYEN VINASHIP PEARL 5.6 157.26 14.602 FO    – HG7,3 TL         TR
19 15H00 16H00 HÀ A NORTH ISLAND 6.6 19990 34,417 HP2 – FO TL
20 15H00 20H00 LINH BAOSHAN SUCCESS 6.5 172.00 17977 FO – HM1,2  TL
21 17H00 DONG DUC CONG THANH 07 6,5 79,99 2.702 HG  –   F0 TR             –    TL
22 21H30 22H00 HUNG NAM HOKUETSU CENTURY 7,89 210 49,035 HM2,3  –  CL7 CLUC.HL.CL H2               –   X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GUO HAI LIAN 98 LENA.SEATEAM 1 GM LEGEND