Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 04 Năm 2023

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 2.9M
17:02 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.1M
17:37 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.1M
19:58 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 CHÂU XIN HAI JIA 12.6 189.99 32,957 HN1.6 – F0 X2 – TR – X2
2 09H00 11H00 TUẤT FS BITUMEN NO.1 6.3 105.50 4,620 F0 – CL1 HG.NM6 H2     –     X2
3 10H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.Cluc X1     –      H2
4 09H00 10H00 HÀ C LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 HL – B12 P.NM6 H2     –     X1
5 03H00 05H00 KIÊN A HIẾU B LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HM – B12 P TL     –     X3
6 03H00 04H00 TÙNG D KIÊN B HOANG TUAN 88 5.0 91.94 2,976 F0 – CL5 HG TL     –     X3
7 09H00 10H00 CỬU TANJA KOSAN 5.0 106.98 4,693 F0 – HG H2     –     H1
8 01H00 ĐĂNG MINH PHU 89 7.0 94.98 3,384 XMHL – F0 HG H2     –     H1
9 07H30 09H00 HÀ A PACIFIC ENERGY 8.0 235.00 52,735 HN1.8 – F0 NM8 X3 – TR – X3
10 03H00 04H00 LINH BERGE NISHIKAWA 12.5 199.90 35,906 HL3.3 – F0 TL
11 12H30 14H00 ĐỨC HIẾU B LENA + KIEV 3.2 87.3+20.4 3779+140 HN2.4 – HN1.2 NM8.KIEV X3 – TR – X3
12 11H00 12H00 HIẾU A SUN GOLD 10.5 185.74 26060 HP2 – HL1.1 H5           H2
13 18H00 19H00 THẮNG B BMC PANDORA 4.8 139.92 11703 F0 – HG7.3 H1     –     H2
14 22H00 23H00 NAM OCEAN HARVEST 10.6 189.99 31883 HL3.1 – F0 H2     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8