Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 3.2M
15:20 – 0.7 M
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.5M
14:57 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.5M
13:19 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 TUNG A SEAFIGHTER 7.0 292.00 94,542 HN1.7 – F0 NM8 X2     TR      X2
2 06H00 HIỆU SUNNY QUEEN 5.3 107.20 4,175 B12 – F0 P X1               H2
3 05H00 06H00 BINH LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – HL1.4 H2
4 05H00 06H00 HA B CỬU PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 CLUC.P H2               X2
5 09H00 10H00 QUYEN PHUONG DONG 06 9.4 157.50 13,706 F0 – HL3.1TL H1 – H6 – H2
6 09H00 10H30 THANG A TRAWIND WHALE 6.2 177.5 19,994 F0 – HL3.4 H1 – H6 – H1
7 09H00 10H30 KHOAI BLUE ALEXANDRA 9.3 177.00 19,889 F0 – HL3.5 H1     H6     H2
8 02H00 TUNG D HIẾU B MINH PHU 89 3.5 94.98 3,384 HG – XMHL HG TL
9 05H00 07H30 HANH T&T GOLD 9.75 167.20 15,884 HP1 – F0 H2
10 01H00 TIỄN MINH KHANH 888 7.9 106.00 4,295 XMHL – F0 NM6 TL                H5
11 08H00 TRƯỜNG RIZHAO EXPRESS 9.7 203.50 46,647 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X2                H2
12 21H30(16/04) 00H00 THẾ VU GIA 09 3.6 89.99 2,336 F0 – HG H5                TL
13 23H00 ĐÔNG TAY SON 2 8.5 136.40 8216 XMTL – F0 HG – NM6 H8            H1
14 17H00 18H00 KIÊNA KIÊNB LONG PHU 18 6.0 102.25 3321 F0 – HM1.4 H2
15 23H30 MƯỜI KIÊNB STAR 26 4.3 89.98 2941 HG – XMTL H8 H1     –     H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XIN HAI JIA PACIFIC ENERGY