Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 3.9M
19:29 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 4.1M
18:55 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
07:11 – 4.6M
19:00 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 04H00 HƯNG FALCON TRIDENT 13.2 199.9 36,336 F0 – HN1.6 H5 – TP.TL – X3
2 04H00 05H00 ĐỨC CUU LONG GAS 4.5 95.5 3,556 SN – C.TAU TP02.TP03.TP08 X1
3 00H00 01H00 LINH ANNEGRIT 11.8 186.96 34,808 HL2 – F0 TR
4 08H30 09H00 HIẾUB KIÊNB PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 HL1.3 – F0 H1
5 12H00 HIỆU VĂN NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 CL6 H2     –     H5
6 10H00 THẾ TRUNG HAI AU 58 6.4 87.5 2,363 HG7.1 – F0 H2     –     H5
7 17H30 18H00 KHỨNG KEN MEI 9,75 170,7 17.979 HL1.1 –  F0 H2
8 20H30 22H00 ANH PETROLIMEX 20 6,0 146.6 11.552 HL1.2 – F0 TR – TP -TR
9 20H30 23H00 TRƯỜNG VIET THUAN 80-01 4.5 225 41,684 F0 – SN TP02HT.TP03.TP08 TR – TP -X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET ANH 01 FALCON TRIDENT ALKYON ANNA – MARIA