Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
07:01 – 4.0M
20:17 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
07:27 – 4.3M
19:56 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
08:05 – 4.7M
20:01 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H30 ĐĂNG CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 F0 – CKHG CL6.CL8.NM6 H5     –     H2
2 06H30 08H00 A PEACE 6.0 189.99 30,681 F0 – HL1.4 H1 – TP – H1
3 16H00 THANHA BARANEE NAREE 6.2 189.99 33,032 CL7 – F0 CL6.HL8 X1    TP   H2
4 09H00 TÙNGD KIÊNB TRUONG THANH 88 7.0 91.94 3,570 XMTL – F0 CL6 H2     –     H5
5 14H00 16H00 TUẤT VĂN XIN HAI HE 6.2 99,90 5.188 F0 – CL7 HG H2 – TP –  X2
6 14H00 TÙNGA CANAL STREET 8.50 182,50 28,426 B12 – F0 CL6.CLUC H1 – TP.H1
7 09H00 ĐỨC TRUNG LP HARMONY 6.2 96,50 2.987 HG7.3 – F0 TR     –     H5
8 12H30 14H00 NAM ANNA MARIA 12.63 189.90 30.811 HN1.8 – HN1.8 X2 – TL –  X2
9 21H00 22H00 ĐÔNG TRUNG TANGGUH 4.7 111.58 4,972 F0 – XMTL CL6.NM6 H1 – TP – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET ANH 01 FALCON TRIDENT ALKYON ANNA – MARIA