Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19:12 – 2.5M
12:43 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
00:00 -> 08:00 – 2.5
15:36 – 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:19 – 2.5M
10:52 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 04H00 TRƯỜNG MAIRIMI 13.3 222.85 43,692 F0 – HL3.3 H6     –      H2
2 16H00 ANH MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC X1 – H2
3 07H00 HÀ C NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 B12 – F0 P.CLUC X1     –      H2
4 10H00 THANH B HANABUSA 8.96 229 43,605 CL3 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X1     –      H2
5 05H00 TÙNG D HIẾU B THANH PHAT 03 3.8 74.36 1,597 HG – F0 H2
6 20H00 NAM GAIA 7.51 139.91 13,059 CL6 – F0 CL6.HG X1     -H6   –   H2
7 17H30 MƯỜI VINACOMIN HANOI 6.8 116.5 5,570 HL3.2 – F0        H2 – H2
8 14H30 15H30 HIỆU FORTUNE OCEAN 3.8 98.17 5,551 F0 – HG H2   –       TA
9 01H00 ANH LONG TAN 239 9.6 169 16,764 HL3.5 – F0         H2 – H2
10 16H30 CHÂU NAVIOS HERAKLES I 7.49 228.9 44,120 CL5 – F0 CLUC.HL.CL6.HT X1     –     H2
11 18H00 ANH SMART RISING 6.8 99.89 4,109 F0 – CL5MF HG         H2 – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S HERMES CAPTAIN D LEMPESIS MBS BRATAN