Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU B.0934398836 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 2.7M
17:31 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 2.9M
17:48 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 2.6M
19:52 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 HIẾU A RUNFU 8 4.1 170.00 17,433 CAU1 – SN ST01.HC45.HC36 X1
2 21H00.14,9 00H00 HƯNG SHANGHAI EXPRESS 8,25 215,40 54,567 F0 – CL6 HL.NM6.CL6 H2 – H6 –  X3
3 06H00 07H30 TRƯỜNG SITC NANSHA 9,8 188,8 26,872 F0 – CL4 HL.CL6 H2    –      X2
4 02H00 04H00 TÙNG A CAPTAIND LEMPESIS 12,3 189,94 29,996 HN1.3 – F0 X2 – TR – X2
5 15H00 THẮNG B LONG PHU 09 5.5 107.78 4,409 F0 – B125000DWT P         H2 – X2
6 22H00 BÌNH PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6         H6 – X2
7 09H30 12H30 KHOÁI ORIENTAL GRACE 9,4 177,28 17,099 F0 – HP2 H2 – H6.H2
8 02H30 04H00 ĐÔNG ZHONG JIE 7,8 100.48 6049 F0 – CL5HL HG H2 – H6 – X3
9 09H30 12H00 KIÊN SARA 2,8 41,00 298 F0 – HG H2    –      TA
10 02H30 03H30 KHỨNG BMC CATHERINE 6,0 153,5 14,527 F0 – HG7.2 H2 – H6 – H2
11 11H00 THẮNG B VTB ACE 5,5 158,5 15,354 F0 – HL3.7         H2
12 09H30 10H00 THẮNG B LIAN YIDA 2 HAO 9,9 154,5 14.786 HL3.4 – F0 H2 – H2
13 14H30 KHOÁI VINASHIP DIAMOND 5.8 153.5 14,397 F0 – HL3,4        H2 – H2
14 16H00 THẮNG A BÌNH SITC NANSHA 9.9 188.8 26,872 CL4 – F0 HL8.CL6 X2     – H6-   H2
15 12H45 THẮNG B ROYAL 45 6.2 90.72 2,551 HL1.5 – F0        H2 – H2
16 09H30 12H45 TÙNG D GIANG HAI 11 6.4 91.94 2,999 HL1.4 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S HERMES MBS BRATAN