Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III tổ chức thi sát hạch hoa tiêu hàng hải đợt 2 năm 2022

Được sự đồng ý của Hội đồng huấn luyện, đào tạo hoa tiêu hàng hải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ( Hội đồng), ngày 15/9/2022, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III đã tổ chức sát hạch hoa tiêu hàng hải đợt 2 năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo, giám sát tổ chức sát hạch hoa tiêu hàng hải đợt 2 năm 2022 có đồng chí Mai Xuân Thắng phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc – Chủ tịch Hội đồng, cùng các vị lãnh đạo, đại diện các phòng, ban nghiệp vụ trong Tổng công ty. Về phía Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III có đồng chí Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Công ty, thành viên hội đồng đào tạo, huấn luyện, Chủ tịch HĐTHTHH Công ty và các đồng chí thành viên trong Hội đồng thi sát hạch hoa tiêu hàng hải thuộc Công ty.

Kỳ sát hạch hoa tiêu hàng hải đợt 2 năm 2022 nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ, chuyên môn, kỹ năng điều động tàu của các Hoa tiêu hàng hải đủ điều kiện nâng hạng lần này.

Đồng chí Mai Xuân Thắng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc, Chủ tịch Hội đồng phát biểu, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng trong công tác chuẩn bị của Ban tổ chức. Yêu cầu các đồng chí trong hội đồng thi sát hạch HTHH, giám khảo làm việc nghiêm túc, chất lượng, đánh giá, chấm điểm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thực chất trình độ, năng lực của các hoa tiêu hàng hải; các hoa tiêu hàng hải được sát hạch lần này chấp hành nghiêm quy chế, tập trung hoàn thành tốt nội dung sát hạch.

Một số hình ảnh buổi sát hạch Hoa tiêu hàng hải đợt 2 năm 2022