Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR HUNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 3.5M
17:15 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
04:12 – 3.7M
16:10 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 4.3M
16:15 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 SƠN PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – F0 CLUC.P H1              H5
2 23H3012-12 02H00 TIỄN LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 HM1.5 – B12 P.NM6 H5               H1
3 02H00 TUAT VINACOMIN CAM PHA 7.2 113.2 5,590 XMHL – F0 H8.NM6 H8               H5
4 07H00 THANH B HYDRANGEA 10.9 199.96 41,458 CL5 – F0 CL.HL8.NM6 X3               H2
5 23H3012-12 02H00 HUNG MARINE CLAUDIA 14.5 249.88 61,677 F0 – HM2.6 CL H5  –  H6  –  H5
6 04H00 05H00 THUAN BOSHI 56 5.0 169.03 16,848 F0 – HL3.5 H2  –  H6  –  H6
7 09H00 KIEN A VĂN NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B125000 – F0 P H1              H3
8 07H30 10H00 TUNG D KIEN B GOLDEN BRIDGE HANA 6.3 91.4 2,990 F0 – B125000 P H3               H1
9 07H30 08H30 TUNG A FALCON TRADER 7.2 199.9 35,906 F0 – HL3.1 H3     –     H2
10 23H3012-12 00H00 THANG A W-STAR 13.35 229.2 51,239 HM2.6 – F0 H5
11 02H00 THANG A W-STAR 13.35 229.2 51,239 F0 – HN1.7 HL TKV          TL      X1
12 14H00 17H00 HA B ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.3 47,842 F0 – CKHG CL.NM6 H5               H2
13 07H30 08H30 BÌNH TRUNG DONG HUA 9 5.6 135.1 7,715 F0 – CL5 HG.NM6 H3               X3
14 14H00 CHAU CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 CKHG – F0 CL6.CL8.NM6 H1               H5
15 13H00 THANH B KHỨNG IVESTOS I 6.5 225 40,014 CL6 – F0 CLUC. HL8 .CL6 X3    H5
16 15H30 THANH B KHỨNG SHANGHAI EXPRESS 7.65 215.4 54,567 F0 – CL6MF CL6.NM6.HL8          H5 – X3
17 21H00 22H00 ANH PACIFIC HOPE 4.6 169.37 14,743 F0 – HL3.6 H3
18 23H00 HIỆU KIÊN B LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 H2     –     H3
19 23H00 HA C FS BITUMEN NO.1 5.2 105.5 4,620 CL1 – F0 H8.HG H8           H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MANDARIN SINGAPORE VICTORIUS W-STAR