Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH:NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG:0918636186  2ND. WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH:LÊ THÀNH KÔNG: 098488866
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN CỬU.0947376859 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VÚ ĐÌNH MINH.0949868128
HON GAI TIDE TABLE
15.05: 3.8M
02:00 – 0,7M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 4,3M
02:23 -0,6M
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 3.5M
03:08 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 06H00 THANH A IKANPULAS 7,2 199,98 36.075 HL1.2 – F0 H2 – TP – H1
2 01H00 02H30 CHÂU ACTIANHE 7,5 228,93 48.191 F0 – CL5 CLUC.HL.CL6,HT H1 – TP – X1
3 07H00 THẠO ĐÔNG TIENTHANH 68 3,4 74,36 1.861 HG – F0 TL – H2
4 14H00 TRƯỜNG NEWVISION 4,5 184.10 16.174 HG – ĐTHL HL8 – CL8 – H8 H2     –     H8
5 13H00 15H00 NAM MAPLE  HARBOUR 6,0 190.00 31.540 F0 – HN1.5 H1 – TP-TR – X3
6 13H00 15H00 HÀ A PANENERGEN 13,0 229.00 44.003 F0 – HN1.6 NM8 H1 – TP-TR – X3
7 09H00 ĐÔNG THẠO KEUM YANG PRIME 5.0 109.00 4,713 F0 – HL1.4          H2     H2
8 11H30 12H30 HƯNG COSMOS HARMONY 4,2 179.99 23,703 SN – F0 ST01.HC36 X2          TP
9 06H00 BÌNH PETROLIMEX 12 8.0 128,60 8,542 F0 – HL1.2         TP – H1
10 13H00 17H00 HÀ B VINASHIP STAR 9.8 158.50 15438 HL3.1 – F0 H1            TP
11 03H30 04H00 BÌNH YOSHIN 8.0 135.00 7521 HP1 – F0 H2 – TP
12 13H00 13H30 KIÊN THẾ AEGIS ELITE 6.0 104.84 3844 F0 – CL7 HG H1  TP   –   X2
13 11H00 13H00 LINH SWEET IRINA 6.3 229.00 43501 HN1.6 – FO NM8 X3 – TR-TP – H1
14 21H00 HẠNH TRUONG NGUYEN 18 3.0 91.80 2656 FO – HG           H6 .TL-   H2
15 19H30 21H00 HÀ C TIỄN PETROLIMEX 12 8.0 128,60 8,542 HL1.2 – B12 P – CL6 TL              X2
16 20H00 KHỨNG HAC PETROLIMEX 20 6.0 146.60 11662 B12 – HL CLUC – P X2      TL
17 16H30 17H00 ĐĂNG HẠNH MP ATLANTIC 9.6 157.50 13713 HL3.4 – FO H6             TP
18 20H00 HIỆU ĐỨC HAI NAM STAR 3,5 98 2.671 CL7   –     F0 HG X2   –           TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUINING 10 CD HUEL VA MAPLE HARBOUR PANENERGEN MINERAL NINGBO R. OLDENDORFF