Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 10 tháng 6 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG           – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG TRUNG KIÊN 
TRỰC BAN C1:
CA 1 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2 : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:19:15 – 3.7M
Nước ròng:07:31- 0.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 19:10 – 4.0M
Nước ròng:07:10 – 0.2M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 20:00 – 4.2M
Nước ròng:06:54 – 0.2M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 04H00 05H00 ĐĂNG UNITY SPIRIT 12.0 199.96 35,898 F0 – HM2.4 H3 VOSA T57
2 00H00 01H00 ĐỨC TRUNG ROYAL 89 3.0 90.98 2,999 F0 – HG7,1 H5                 TR HD MARINE T59
3 10H00 11H00 HIẾU A UNITY SPIRIT 12.0 199.96 35,898 HM2.4 – HL3.3 TR VOSA T57
4 10H00 16H00 KIÊN A PVT ORIANA 5.0 128.60 8,539 HM1.6 – F0 TR                   H5 PV TRANS T57
5 10H00 12H00 THẠO HÀ D IBT TANGGUH 4.8 111.58 4,972 F0 – XMTL NM.CL6 TR                   H2 MINH LONG T61
6 06H00 HẠNH GUDALI EXPRESS 6.8 134.8 10,421 CL1 – F0 NM6 . HG X3                     TA TUNG LAM T60
7 17H30 TRƯỜNG KHỨNG YIN XUE 10.7 189.98 29,644 F0 – HP1          H5   – H5 AGE – LINES T57
8 03H00 TIỄN CHUN RONG 806 4.0 119.05 6,051 CL7 – F0 HG.H8 H8                    H5 BLUE OCEAN T60
9 00H00 03H00 THẾ HE CHENG 3 5.4 96.5 2,982 F0 – CL7 HG H5                   X5 VOSA T60
10 01H00 TÙNG D VINH HIEN 69 7.0 79.8 2,616 XMTL – F0 H3                   H5 HD MARINE T61
11 14H30 16H00 KHOÁI DE YANG 9.69 175,53 19,802 HL1.1 – F0 H5 HL IMEXCO T57
12 12H00 HIẾU B TRUNG VIET HUNG 09 3,40 87,68 1,742 PVOIL – HG3 HG X3                 H2 PV TRANS T66B
13 14H30 TRƯỜNG KHỨNG WHITE KINGDOM 10.5 203.5 46,422 CL6 – F0 HL8.NM6.CL X3 – H5 VOSA T60
14 14H30 17H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.HL8 H5                H2 VIPCO T59
15 14H30 15H30 CỬU ANJIE SUN 4.1 97 2,980 F0 – CL6 HG H5                 X3 PACIFIC T60
16 14H30 16H30 MƯỜI HTK LUCKY 7.0 169.26 16,966 HL1.2 – HL1.1 H5 HL IMEXCO T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:  X3 : MR HÙNG , X2 : MR MINH
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG  , TL MR.TÚ ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HẢI ,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN, H6: CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VALENTIA BLUE TIAN TAI SHAN PING HAI THASSOS WARRIOR