Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 09 tháng 6 năm 2024    
TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG  TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM TRUNG VĂN
TRỰC BAN C1:
CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:18:18 – 3.8M
Nước ròng:06:41 – 0.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:18:23 – 4.1M
Nước ròng:06:17 – 0.2M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:19:00 – 4.4M
Nước ròng:06:10 – 0.2
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 06H30 08H00 NAM ORIENT CAVALIER 12.3 255.25 63,993 F0 – HM2.6 TR    TA   TR S&A T57
2 13H00 14H00 TÙNGD TRUNG VIET HUNG 09 4.5 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG H5      –    X3 PVTRANS T66B
3 17H00 18H00 TUẤT PVT ORIANA 4.5 128.6 8,539 C.TAU – F0 TP2.TP8 X5 PVTRANS T66D
4 21H00 TUẤT PVT ORIANA 4.5 128.6 8,539 F0 – HM1.4                   TR PVTRANS T57
5 SH 09H00 PHÁI ANH PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,429 B12 – HM1.4 P.HL8 H2     TA    TR VIPCO T58
6 15H00 16H00 THẮNGA PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,429 HM1.4 – F0 H3    TA    H5 VIPCO T57
7 15H00 16H30 A CHAILEASE BRIGHT 14.2 225 41,684 F0 – HM2.5 CL6 H3  –  TA  –  H5 VOSA T57
8 15H00 16H00 HÀ B STRIGGLA 12.2 225 40,298 HM2.4 – HP2 H3   –  TA  –  H5 SUNRISE T57
9 19H00 20H00 LINH ALPINE MATHILDE 10.8 183.21 29,266 HP1 – F0 TR                H3 KPB T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X5 MR.SẢN , X3 MR.HÙNG
– Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH, TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH,H8 MR CHIẾN,H5 MR THÌN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VALENTIA BLUE TIAN TAI SHAN PING HAI THASSOS WARRIOR