Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 08 tháng 6 năm 2024  
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU  – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN ĐẮC TRUNG
TRỰC BAN C1:
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:17:19 – 3.8M
Nước ròng:05:49 -0.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:18:00 – 4.1M
Nước ròng:05:05 – 0.2M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:18:15- 4.5M
Nước ròng:05:16 – 0.2M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 10H00 10H30 HÀ A THASSOS WARRIOR 12.60 229.20 50,697 HM2.5 – F0 H2 SUNRISE T57
2 07H00 HIẾU B KIÊN B TIEN THANH 68 3.40 74.36 1,861 CL1 – F0 X2     –     TR XNK TP T60
3 05H00 06H00 ĐÔNG VĂN SHENG WEI 18 7.90 140.0 8,581 F0 – HL1.3 TR     –     H3 MINH LONG T57
4 10H00 12H30 THẮNG B LOYAL 4.70 155.00 13,402 F0 – SN TP2.TP8 H2 – TA – X2 CA TBD T66D
5 16H00 SƠN FG EUCALYPTUS 10.50 199.99 41,804 CL3 – F0 NM6.HL8.CL X1 – TA – H3 VOSA T60
6 18H30 20H00 ANH GUDALI EXPRESS 6.80 134.8 10,421 F0 – CL1 HG.NM6 H3 – TA – X2 TÙNG LÂM T60
7 13H00 THANH A AC XIANGHE 7.50 199.91 40,089 F0 – CL4 CL6.NM6.HL8         TA – X1 QUNICOSHIP T60
8 18H30 21H00 QUYỀN PACIFIC INNOVATION 7.0 148 13,816 F0 – HG7.3 H3 – TA – H2 SUNRISE T59
9 11H00 THANH B MACKENZIE 9.9 255 52,228 CL4 – F0 TM.CL8.CL6HT X2 – TA – H2 S5 T60
10 10H00 12H00 THANH A MBS BULELENG 8.8 189.99 33,044 HL3.3 – F0 H2 – TA – H2 AGE-LINES T57
11 07H30 KHỨNG HÀ D THANH BINH 68 7.7 99.38 3,329 HG7.3 – F0 H2    –     TR NEW STAR T59
12 09H30 11H30 ĐĂNG CL XIANGXI 8.5 229 44,579 HN1.8 – F0 HOANG LONG TKV X1 – TL – X1 VICOSA T65A
13 12H30 HÀ A THASSOS WARRIOR 12.6 229.20 50,697 F0 – HN1.8 NM8         TL – X1 SUNRISE T65A
14 14H30 15H00 ĐỨC TRUONG THANH 88 3,4 91,94 3,570 HG3 – F0 H5 NGOI SAO MOI T59
15 14H30 16H00 TÙNG A ALPINE MATHILDE 10,6 183,21 29,266 F0 – HP1 H5 KPB T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 MR.MINH , X1 MR.KHIÊN
– Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH, TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH,H8 MR CHIẾN,H5 MR THÌN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VALENTIA BLUE TIAN TAI SHAN PING HAI THASSOS WARRIOR