Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 11 tháng 6 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH      –    TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGỌC HÀ 
TRỰC BAN C1:
CA 1 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2 : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:20:06 – 3.5M
Nước ròng:08:17- 0.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 20:00 – 3.8M
Nước ròng:07:52 – 0.3M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 20:21 – 4.0M
Nước ròng:07:29 – 0.4M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 04H30 06H00 TÙNG A MƯỜI TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – CL3 TM.HL8.CL8 TR     –     X1 VICOSA T60
2 14H00 HÀ B STRIGGLA 11.5 225 40,298 HP2 – F0          H3 – H3 SUNRISE T57
3 16H00 17H30 THẾ KIÊN B QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H5     –      X1 TRONG TRUNG T66B
4 16H00 16H30 CỬU WOODGATE 7,0 169,37 17,025 HL1.4 – F0 H5 AGE-LINES T57
5 SH 15H30 HƯNG ANH BRILLIANT EXPRESS 10,8 199,91 40,269 CL5  –  F0 HL8,NM6.CL6 X1     –      H5 TRIEU ANH T60
6 11H00 ĐỨC TRUNG HE CHENG 3 5,4 96,5 2,982 CL7  –  F0 HG X1     –      H3 VOSA T60
7 11H30 12H30 HÀ B CHAILEASE BRIGHT 12.3 225 41,684 HM2.5 – F0 H3 – H3 VOSA T57
8 19H00 BÌNH TRUNG IBT TANGGUH 7.9 111.58 4,972 XMTL – F0 NM6.CL H2 – H6 – TR MINH LONG T61
9 19H30 NAM AC XIANGHE 10.98 199.91 40,089 CL4 – F0 CL.NM6.HL8 X1 – H6 – TR QUNICOSHIP T60
10 18H00 20H00 HÀ A GRAMPUS BRAVE 12.65 189.99 31,232 F0 – HN1.8 H6 – TL – X1 SUNRISE T65A
11 12H30 HIẾU B VIET HUNG 09 3.4 87,68 1,742 HG3 – F0 H2     –     H3 PV TRANS T59
12 20H30 HIỆU VINACOMIN HA LONG 6.9 116.5 5,404 HG7.2 – F0 H2 – H6 – TR HD MARINE T59
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X1 : MR KHIÊN , X5 : MR SẢN
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG  , TL MR.TÚ ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH ,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN, H6: CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VALENTIA BLUE TIAN TAI SHAN PING HAI THASSOS WARRIOR