Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 12 tháng 6 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG  TRỰC BAN HOA TIÊU : LƯU TUẤN ANH
TRỰC BAN C1:
CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2:  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:21:00 – 3.2M
Nước ròng:09:00 – 0.3M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:21:00 – 3.5M
Nước ròng:08:26 – 0.6M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:21:00 – 3.7M
Nước ròng:07:54 – 0.6M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 08H00 KHỨNG VĂN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HM1.3 P.HL8 H2     –     H5 VIPCO T58
2 07H00 08H00 C TRUNG PTS HAI PHONG 03 6.4 97.16 4,120 F0 – B12 P H5     –     H2 VIPCO T59
3 03H30 TÙNGD KIÊNB ANJIE SUN 4.1 97.0 2,980 CL6 – F0 HG X1     –     H3 PACIFIC T60
4 12H30 THẾ D QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X2            TR TRỌNG TRUNG T66B
5 14H00 16H00 LINH ENDURO TRADER 7.88 199.9 36,106 F0 – HP2 H3 – H6 – H3 VOSA T57
6 14H00 16H30 HIẾUA VĂN ANIMA 10.4 189.99 31,784 F0 – CL5 CL6.HL8 H3 – H6 –  X2 VOSA T60
7 09H00 10H00 KHOÁI FILOSOFIA SB 6.65 198 34,229 F0 – HL1.2 TR      –     H5 MINH LONG T57
8 07H00 08H00 ĐÔNG DONG HE NO.2 6.5 106 4,533 F0 – CL1 HG H5      –     X2 PACIFIC T60
9 20H30 22H00 ĐĂNG LILY RISING 9.0 189.99 31,236 HP4 – HL3.1 H5 S&A T57
10 20H30 21H00 HƯNG HG SINGAPORE 12.3 189.99 33,044 HL3.1 – F0 H5  LAVICO T57
11 20H30 22H00 THANH B ORIENT CAVALIER 10.5 255.25 63,993 HM2.6 – HP4 H5 S&A T57
12 14H30 15H00 NAM HAO HUNG 666 7.0 195 36,801 F0 – HL1.4 H3 – H6 – H3 LAVICO T57
Phương tiện:
Phương tiện bộ: X2 : MR MINH , X5 : MR SẢN
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG  , TL MR.TÚ ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH ,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN, H6: CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VALENTIA BLUE TIAN TAI SHAN PING HAI GRAMPUS BRAVE