Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 09 tháng 7 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN VĂN MƯỜI
TRỰC BAN C1:
CA 1:HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 2:ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: TÔ MINH THẮNG : 0976264689
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn: 19:00 – 3.5M
Nước ròng: 07:32 – 0.1M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 19:00 – 3.8M   
Nước ròng: 07:15 – 0.4M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 19:21 – 4.0M
Nước ròng: 07:04 – 0.7M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 01H00 03H00 THẾ D THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL1 TA     –     X2 THANH PHAT T60
2 08H00 HƯNG BG BRILLIANCE 6.3 199.9 39,964 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8         TA – X2 VOSA T60
3 08H00 ĐỨC KIÊNB QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X2     –     H3 TRONG TRUNG T66B
4 17H00 18H00 THẮNGA GUO YUAN 82 14.3 229 47,416 F0 – HM2.5 CL H5 – TA – H5 SUNRISE T57
5 04H30 05H00 HƯNG OCEAN GOLD 11.0 185.74 26,047 HL3.1TL – F0 H5 – TA MINH LONG T57
6 05H00 ĐÔNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.Cluc H2     –     H5 VIPCO T59
7 11H00 12H00 HIẾUB TRUNG NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H2 – TA – H5 VIPCO T59
8 08H30 09H00 THUẬN ARTEMIDA 6.6 184.33 23,353 HM1.6 – F0 H3 SUNNY TRANS T57
9 11H00 13H00 A CEMTEX SINCERITY 13.2 228.99 44,062 F0 – HM2.6 H2 – TA – H2 ĐỨC THỌ T57
10 20H00 23H00 THẮNG B DREAM SKY 8.5 199.98 35,832 HL2 – F0 H3 – TA – H3 VOSA T57
11 20H00 21H00 TRƯỜNG MACHERAS 10.3 229 43,429 F0 – CL5 CL6.HL8.Cluc H3 – TA – X2 VOSA T60
12 04H30 06H00 TÙNGD HAI DANG 168 5.0 91.94 2,999 F0 – HG H5 – TA – H5 MINH LONG T59
13 11H00 13H00 TIỄN PETROLIMEX 12 6,2 128,6 8,542 HL1.5 – HM1.4 H2 – TA – H2 VIPCO T57
14 14H00 15H00 KIÊN A NHA BE 10 7,0 108 4,760 F0 – HM1.2 TL VIPCO T57
15 14H00 17H00 ĐĂNG PHATRA NAREE 9.60 180 22,860 F0 – CL6 HL.CL TL – TA – X2 VOSA T60
16 13H00 TUẤT THAI BINH 79 8.4 151 10,360 HG7.3 – F0 H5 – TA – H2 HD MARINE T59
17 17H00 19H00 HIẾU A IPSWICH BAY 10.1 179.97 23,264 HL3.6 – F0 H5 – TA SUNRISE T57
18 11H00 13H00 KHOÁI VALENTINA SEA 5.8 185.73 26,094 HM1.1 – HL1.5 H2 – TA – H2 SUNRISE T57
19 19H00 THẠO HÀ D THANH PHAT 03 3.4 74.36 1,597 CL1 – HG X2     –     H2 THANH PHAT T60
20 23H00 HIẾU A CEMTEX SINCERITY 13.2 228.99 44,062 HM2.6 – HL2         TA – H3 ĐỨC THỌ T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR MINH X2 MR.HÙNG – X3
– Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- , H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR BÌNH ,H5.MRTHIN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PROSPER CBC FUYI GEORG OLDENDORFF FJ RUBY DREAMTEAM