Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 10 tháng 7 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG  TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ ĐÌNH QUÝ
TRỰC BAN C1:
CA 1:HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 2:ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: TÔ MINH THẮNG : 0976264689
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:20:00 – 3.2M
Nước ròng:08:16 – 0.3M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:19:29 – 3.5M
Nước ròng:07:54 – 0.7M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:20:00 – 3.7M
Nước ròng:07:04 – 0.7M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 14H30 16H00 TRƯỜNG LILA FUJI 14.5 229 43,796 F0 – HM2.6 CL6 H3 – TA – H3 SUNRISE T57
2 07H00 THẾ TÙNGD NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P H2 – H5 VIPCO T59
3 06H30 07H00 ĐỨC TRUNG NHA BE 10 7.0 108 4,760 HM1.2 – B12 P H5     –     H2 VIPCO T58
4 09H00 TÙNGD PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HM1.4 – F0         H5 VIPCO T57
5  12H30 14H00 LINH CBC FUYI 7.1 229 43,974 HN1.5 – F0 NM8 X5 – TR – X5 LÊ NGUYỄN T65A
6 01H00 03H00 HIỆU D CHUN WEI 6.74 122.25 5,480 F0 – CL7 HG.NM6 TL           X2 PACIFIC T60
7 02H00 BÌNH PHUC THUAN 89 4.3 91.94 2,999 CL7 – F0 HG X2 – TL HDMARINE T60
8 20H009/7 00H00 CỬU TAN BINH 279 9.7 169.37 17,019 HL3.2 – F0 H3 – TA – H3 MINH LONG T57
9 05H00 BÌNH HTK LOTUS 8.0 169.26 16,960 HL1.4 – HL3.1TL         TL – TL T&TA T57
10 21H00 22H30 MƯỜI VINASHIP PEARL 5.5 157.26 14,602 F0 – HL3.6 TL – TA – TL MINH LONG T57
11 21H00 22H00 THẮNG B DUKE II 6.5 225 42,604 HL3.7 – F0 TL – TA – TL MINH LONG T57
12 18H00 CỬU BÌNH WAN HE 8.0 139.92 11,751 XMTLMF – XMTLMT HG.NM6 H2 NSA T61
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR SẢN X5 MR.HÙNG – X3
– Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- , H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR HÙNG  ,H5.MRTHIN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PROSPER CBC FUYI GEORG OLDENDORFF FJ RUBY DREAMTEAM