Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 8 tháng 07 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX:TRẦN NGỌC HƯNG   –  TRỰC BAN HOA TIÊU – ĐỖ ĐÌNH QUÝ
TRỰC BAN C1:
CA1 :  HÀ VĂN ĐỨC :  0967882013 C2. ĐÀO VIỆT HOÀNG.09848888966 CA3 .PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:18.16- 3,7M
Nước ròng:06.43-0,0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:18.11 – 4,0M
Nước ròng:06. 27-0,2
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:19.00- 4,2M
Nước ròng 06.06- 0,3M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 17H00 19H30 HÀ A BASIC ADVENTURER 13.4 228.99 43,672 HM2.4 – HL3.3 TL VOSA T57
2 18H00 NAM DOUBLE FANTASY 12.6 234.98 50,617 HM2.6 – F0         H6 – TL S&A T57
3 15H30 17H00 HIỆU LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HM2.6 – F0 TM H3 – H6 – H3 HAI VAN T57
4 18H30 SƠN DUKE II 8.8 225 42,604 HL3.3 – HL3.7         H3 MINH LONG T57
5 18H00 THẮNG B WAN HE 5.5 139.92 11,751 HG – XMTL HG.NM6 H2 NSA T61
6 12H00 13H00 THẠO PHU DUONG 16 5.3 89.8 2,339 HP4 – F0 H5 DAI DUONG T57
7 15H30 16H30 TUẤT PEGASUS 03 5.5 100.73 6,269 F0 – HG7.2 H3 – H6 – H2 T&TA T59
8 18H00 HÀ C IBT TANGGUH 7.8 111.58 4,972 XMTL – F0 NM.CL6 H2     –     H6 MINH LONG T61
9 12H00 12H30 THANH A ARISTIDIS 13.0 228.99 43,024 HM2.5 – F0 H5 SUNRISE T57
10 12H00 13H00 KHỨNG VU GIA 09 2.2 89.99 2,336 F0 – HG H5    –     H2 LE PHAM T59
11 12H00 13H30 THẾ HÀ D QUANG ANH GM 5,9 91,94 2971 F0 – PVOIL HG H5    –     X3 TRONG TRUNG T66B
12 02H30 04H00 HÀ A YI HUI LIAN XIN 7,4 203,5 45,011 F0 – CL4 NM6.HL.CL TL     –     X3 KPB T60
13 16H00 BÌNH APOLLO TWIN 8,95 119,93 9,931 CL1 – F0 HG,CL X3 – H6 – H3 HIGH SEA T60
14 15H00 NAM CONDOR EXPRESS 11,02 199,91 40,357 CL6 – F0 NM6,HL,CL X3 – H6 TRIEU ANH T60
15 02H00 ĐĂNG SORSI 7,0 199,90 35,613 HL1.3 –  F0        H3 – H3 V0SA T57
16 15H00 TÙNG D KIÊN B HUA SHUN DA 8 5,0 98,95 3,819 CL7 – F0 HG X3 – H6 – H3 VOSA T60
17 12H00 12H30 ANH OCEAN STAR 10,24 177,00 19,885 HL1.1 – F0 H5 HL IMEXCO T57
18 14H30 THANH B YI HUI LIAN SHENG 10,2 199,95 41,484 CL5 – F0 NM6,CL,HL X3    –     H5 LAVICO T60
19 02H30 05H00 THUẬN WAN HE 5,5 139,92 11,751 F0 – HG TL     –     H2 NSA T59
20 15H30 18H00 THẮNG A MEGHNA PROSPER 12,1 189,99 30,027 F0 – HN1.3 H3-H6.TR-X3 LENGUYEN T65A
21 08H30 ĐỨC TAN AN HONESTY 6,3 90,72 2,551 HG7.2 – F0 H2     –     TL HD MARINE T59
22 03H00 04H30 HIẾU B PHU DUONG 16 5.0 89.8 2,339 HM2.6 – HP4 H8 H8 ĐAI DƯƠNG T57
23 17H00 17H30 SƠN RIVA WIND 7.5 189.99 31,261 HL1.2 – HL1.1 TL – H3 HD MARINE T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR HÙNG X3   MR.MINH – X2
– Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- ,  H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR BÌNH ,H5.MRTHIN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CBC FUYI G.OLDNDOOF FJ RUBY DREAMTEAM