Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 07 tháng 7 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX:  NGUYỄN MINH CHÂU                      – TRỰC BAN HOA TIÊU : PHÙNG VĂN KHỨNG 
TRỰC BAN C1:
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 3 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:17:28 – 3.8M
Nước ròng:05:51- 0.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 17:27 – 4.1M
Nước ròng:05:29 – 0.2M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 18:04 – 4.4M
Nước ròng:05:22 – 0.2M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 04H00 06H00 TIỄN TRUNG IBT TANGGUH 4.8 111.58 4,972 F0 – XMTL MT NM.CL6 H3     –     H2 MINH LONG T61
2 13H00 15H00 KHOÁI DOUBLE FANTASY 13.95 234.98 50,617 F0 – HM2,6 H2 – H6 – H2 S&A T57
3 09H00 THẾ THANH PHAT 01 3.2 69,85 1,080 HG – F0 H2     –     H3 THANH PHAT T59
4 04H00 06H00 TÙNG D PHUC THUAN 89 5.8 91.94 2,999 F0 – CL7 HG H3     –     X5 HD MARINE T60
5 04H00 04H30 MƯỜI T&T GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.5 – F0 H3     –     H5 HD MARINE T57
6 00H30 02H00 ĐÔNG HOANG HUY 69 4.2 135.0 8,023 F0 – HG7.4 H5     –      H2 HD MARINE T59
7 10H30 ĐỨC TUNG LINH 02 3.4 79.9 2,032 PVOIL – F0 HG X5     –     TL PVTRANS T66B
8 13H00 14H00 THẮNG B HTK LOTUS 5.0 169.26 16,960 C.TAU – F0 TP02.TP08 X5 MINH LONG T66D
9 13H00 15H00 THUẬN BRIGHT COMET 9.9 160.4 15,888 HP3 – F0 H2 – H6 – H2 MINH LONG T57
10 21H00 22H00 ĐĂNG ANNA BARBARA 6.4 189.9 30,811 HL3,7 – F0 H3 – H3 ĐỨC THỌ T57
11 09H30 10H00 HÀ B GUO HAI LIAN 818 7.5 189.99 32,964 HL1.4 – HL3.5 TL             H3 SUNRISE T57
12 17H00 17H30 THẮNG A SARONIC TRADER 12.5 229.25 51,208 HM2.4 – HP3 H5 S&A T57
13 17H00 KIÊN A LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HM1.4 – HM2.6 NM6            H6  H5 HAI VAN T57
14 14H00 KIÊN A NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P H5      H6 VIPCO T59
15 13H00 14H00 CỬU PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC H2       H6      H5 VIPCO T59
16 17H00 19H00 LINH BASIC ADVENTURER 13.2 228.99 43,672 F0 – HM2,4 H5       H6      H5 VOSA T57
17 18H30 THẮNG B HTK LOTUS 6,5 169,26 16,960 F0  –  HL1,4                         H5 T ANDTA T57
18 20H30 KIÊN A PHU DUONG 16 5,5 89,8 2,339 HP4 –  HM2.6 H8         H5      H8 ĐAI DUONG T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:   X5 : MR SẢN , X3 : MR HÙNG
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG   , TL MR.TÚ ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH ,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN, H6: CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CBC FUYI GEORG OLDENDORFF FJ RUBY DREAM TEAM