Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 06 tháng 7 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU                – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ ĐÌNH QUÝ
TRỰC BAN C1:
CA 1 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3 : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:17:00 – 3.9M
Nước ròng:04:56- 0.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 17:00 – 4.1M
Nước ròng:04:20 – 0.2M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 17:21 – 4.5M
Nước ròng:04:32 – 0.2M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 16H30 18H00 HIẾU A DREAM TEAM 12.7 228.95 45,223 F0 – HN1.8 H2     H6.TR     X2 PACIFIC T65A
2 16H30 18H00 HIẾU B TUNG LINH 02 5.4 79.9 2,032 F0 – PVOIL HG H2  –  H6  –  X2 PVTRANS T66B
3 20H30 22H00 ĐỨC TRUNG LENA+KIEV 3.2 87,38+20.4 3779+140 F0 – HM1.4 KIEV TL HAI VAN T57
4 05H00 08H00 HIẾU A YUE LI 10.1 182.67 19,955 F0 – HL3,4 TL DUC THO T57
5 05H00 10H30 THẾ KIÊN B HUA SHUN DA 8 4.5 98.95 3,819 F0 – CL7 HG TL    H5       X2 VOSA T60
6 05H00 07H00 TÙNG D TRUNG PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 HL3.7 – F0 TL VIPCO T57
7 13H30 14H00 THẠO HÀ D NHA BE 10 7.0 108 4,760 HM1.4 – B12 P H3              H2 VIPCO T58
8 14H00 SƠN ANH SEA LA DONNA 7.0 183.21 29,293 B12 – F0 P.CLUC H2              H3 VIPCO T59
9 10H30 HIỆU SHENG WEI 2 4.0 116.66 4,245 CL7 – F0 HG.CL X2               H5 T & TA T60
10 09H00 10H00 THẮNG A SORSI 7.0 199.90 35,613 HM1.6 – HL1.3 H5 VOSA T57
11 09H00 10H00 HÀ B ARTEMIDA 6.6 184.33 23,353 HL1.3 – HM1.6 H5 SUNNYTRANS T57
12 05H00 07H00 HẠNH VINASHIP SEA 9.98 169.03 18,108 HL3.4 – F0 TL KPB T57
13 09H00 10H00 LINH DREAM TEAM 12.5 228.95 45,223 HM2.5 – F0 H5 PACIFIC T57
14 13H30 15H00 THANH A METEOR 12,2 224,99 42,931 HM2,6 – F0 H3 LOGISTICS QN T57
15 14H30 16H00 ĐĂNG MONT BLANC HAWK 8.0 228.94 43,484 HN1.8 – F0 NM8 X5  –  TR  –  X5 OCEAN JSC T65A
16 13H30 15H00 HÀ A ARISTIDIS 14.4 228.99 43,024 HM2.2 – HM2.5 CL H3 SUNRISE JSC T57
17 13H30 15H00 NAM ASAHI BULKER 7.46 177 21,483 HL3.7 – F0 H3 – H3 AN PHAT MARINE T57
18 13H30 15H00 THANH B ANNA BARBARA 7.3 189.9 30,811 HL2 – HL3.7 H3 ĐỨC THỌ T57
19 16H30 NAM DREAM SKY 11.8 199.98 35,832 HM2.1 – HL2        H3 – H2 VOSA T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:   X2 : MR MINH , X5 : MR SẢN
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG  , TL MR.TÚ ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH ,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN, H6: CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CBC FUYI GEORG OLDENDORFF FJ RUBY MONT BLANC HAWK