Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 05 tháng 7 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG                      – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGỌC HÀ D 
TRỰC BAN C1:
CA 1 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3 : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:16:00 – 3.7M
Nước ròng:03:59- 0.1M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 16:00 – 4.0M
Nước ròng:03:01 – 0.3M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 17:00 – 4.4M
Nước ròng:03:36 – 0.3M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 09H00 11H00 THANH B ANH CONDOR EXPRESS 7.76 199.91 40,357 F0 – CL6 HL8.CL6.NM H6                X3 TRIEU ANH T60
2 11H00 12H00 CỬU KIÊN B VIET THUAN 215-05 3.50 147.29 12,642 CTAU1 – F0 TP3.TP2 X3     H6     H2 EVERGREEN T66D
3 04H00 05H00 THANH A SORSI 7.0 199.90 35,613 F0 – HM1.6 H5 VOSA T57
4 08H30 10H00 HƯNG CBC FUYI 10.0 229 43,974 HN1.7 – HN1.5 X2     TR     X2 LE NGUYEN T65A
5 05H00 ĐỨC TRUNG PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 B12 – HL3.7 P H2                H5 VIPCO T58
6 13H00 QUYỀN DARYA MAJU 9,15 146.81 10,800 XMTL –  F0 HG,NM6 H3 – H6 –   H2 NSA T61
7 12H00 14H00 TRƯỜNG FJ RUBY 13.5 229 47,006 F0 – HN1.7 HL TKV H2 – H6.TR – X3 SUNRISE T65A
8 16H30 17H30 KIÊN A TRUNG PHU DUONG 16 5.5 89.8 2,339 F0 – HP4 H3 HD MARINE T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:   X3 : MR HÙNG  , X2 : MR MINH
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG  , TL MR.TÚ ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH ,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN, H6: CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CBC FUYI GEORG OLDENDORFF FJ RUBY MONT BLANC HAWK