Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG  : 0976264689 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG  : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 VŨ ĐÌNH MINH X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0300 – 2.4M
2024 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
0300 –  2.4M
1018 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 THANH B KK PIRAPO 11.8 239.99 51,905 FO – HN HL TKV T2       X3
2 10H00 KHUNG CUU MIHO 5.6 127.70 9,815 FO – CL1 HG – CL6 H2       X2
3 05H00 CUU KHUNG LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – FO P – CL6 H1      H2
4 05H00 05H30 TUAT PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 HM1.5 – B12 P – CL6 H2      H1