Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
05:16 – 2.7M
19:59 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.0M
20:20 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 3.1M
21:43 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 23H30 ĐỨC HIẾU B TAN THUY 6868 3.8 98.8 3,555 F0 – HG H5    –     TL
2 15H30 16H00 THANH B NEWSUN VISION 5.0 178.7 19,971 HL3.1 – HL H2
3 15H30 17H00 HIỆU JOYFUL FORTUNE 7.1 110.4 7,243 F0 – CL1 HG.H8 H2 – TL – H8
4 01H00 02H00 THẠO PROGRESS 4.0 144.96 9,858 C.TAU2 – NEO TP02.TP03 X1
5 01H00 02H30 NAM SENATOR 4.2 181 19,357 C.TAU1HL – NEO TP03.ST01 X1
6 04H00 NAM SENATOR 4.2 181 19,357 NEO – C.TAU2CM TP03.ST01                 X1
7 04H30 THẠO PROGRESS 4.0 144.96 9,858 NEO – C.TAU1HL TP02.TP03                 X1
8 09H00 10H00 THẮNGA SIAM OCEAN 8.6 175 30,153 F0 – CL5 HL8.CL6 H2 – TL – X3
9 09H00 12H00 CỬU LONG PHU 16 7.0 102.25 5,199 F0 – HM H2
10 22H308/3 00H00 TÙNGA HAVEN GUADER 6.1 176.62 17,075 F0 – HG7.3 H2 – H5 – H2
11 05H00 06H00 HIẾUA VOSCO SUNRISE 7.8 190 31,696 HL3.4 – F0 TL     –     H5
12 05H00 06H00 TRƯỜNG JIN HENG 12.55 199.9 36,278 F0 – HL3.1 TL     –     H5
13 19H00 21H00 CHÂU SUN GOLD 6.0 185.74 26,060 F0 – HL H5     –     TL
14 19H00 TIỄN PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL P.CL6 X3     –     TL
15 19H00 19H30 HẠNH KIÊN B LONG PHU 16 7.0 112.37 5,199 HM – B12 P.NM6 H5     –     X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AKIJ PEARL BEAUTY PEONY MEGHNA VENUS SAFINAH GOLDEL BEHIKE