Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0918943893 2ND WATCH : PHAM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
03:25 – 3.2M
15:00 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
04:09 – 3.7M
15:28 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 3.1M
16:29 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H006-12 00H00 HƯNG STRAITS BAY 12.6 189.9 30,818 FN3 – F0 NM8 X1 – TL –  X1
2 03H30 04H30 HÀ A SUMA TRA EXPRESS 7.81 215.4 54,588 F0 – CL6 HL8.NM6.CL6 H5     –     X3
3 15H00 17H00 THẾ VINH HIÊN 69 6.9 79.8 2,616 HN1.4  – F0 X3  –  TL-    X3
4 22H006-12 02H00 THẮNG A JR SUMMER 7.2 228 44,567 HN1.7 – F0 NM8 X1 – TL –  X1
5 15H00 KIÊN HÀ C SF TRIP 3.88 85.2 2,574 HL3.2 – F0         H5
6 11H00 HÀ C KIÊN RUI HAI 2 5.4 105.5 6,870 CL7 – F0 HG X3 – H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GISCOURS VINH HIEN 69 STAR AQUARIUS