Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG.0389127932 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:26 – 3.6M
18:44 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 3.9M
18:01 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:26 – 3.3M
18:57 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 03H00 CHÂU ERMIONE 13.0 190 31,532 HN1.8 – F0 H5
2 16H00 MƯỜI PHUONG DONG 06 6.0 157.5 13,706 F0 – HL1.3          H5 – H5
3 01H00 02H00 HÀ B LADONNA 4.0 157.6 13,695 SN – CAU1TL TP2.TP3.ST01 X1
4 07H00 TUẤT HIẾU B NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P H5     –      H2
5 03H30 05H00 BÌNH XIN HAI 131 6.3 109.9 5,538 F0 – CL7 HG H2     –      H5
6 11H30 15H00 ĐĂNG T&T GOLD 9.7 167.2 15,884 HL3.6 – F0 H5
7 13H00 HIỆU HIẾU B KIMBERLY 5.0 109.8 4,765 CL5 – F0 HG H2 – H5
8 03H30 05H30 TÙNG D KIÊN B THANG LOI 89 6.4 84.99 2,270 F0 – CL1 HG H2     –     H5
9 11H30 16H00 THẾ KIÊN B ROYAL 18 2.0 90.98 2,999 F0 – HG H5     –      H2
10 11H30 12H00 MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HM1.4 – F0 H5 – H5
11 19H30 20H00 QUYỀN VINASHIP SEA 10.0 169.03 18,108 HL3.5 – F0 H2
12 22H00 TIỄN PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X1      –     H2
13 CANCEL 20H00 SF TRIP 5.4 85.2 2,574 F0 – HL1.4
14 22H30 23H30 ANH HẠNH BOCHEN PEGASOS 5,5 160 16,202 HL3.7   –  F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PORT ESTRELA EASTER BUND