Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.5M
19:35 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 3.7M
19:13 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 3.2M
19:39 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 02H30 HÀ A PETROLIMEX 18 11.0 175.9 25,429 HM1.5 – B12 P.CLUC H5    –        X1
2 02H00 03H00 THANH A CATALINA 12.73 225 40,636 F0 – HL2 H5
3 02H00 05H00 THẮNG B BROUWERSGRACHT 6.5 141.3 14,498 F0 – HG7.3 H5      –      H2
4 22H00 KHỨNG BROUWERSGRACHT 6.5 141.3 14,498 HG – F0 H2      –      H5
5 07H30 09H00 CỬU HIẾU B FS BITUMEN N0.1 6.0 105.5 4,620 F0 – CL1 HG.H8 H2     –       H8
6 00H00 HẠNH ANH BOCHEM PEGASOS 5.5 160 16,202 F0 – SN TP2.TP3                   X2
7 02H00 03H00 KIÊN A SF TRIP 5.4 85.2 2,574 F0 – HL1.4 H5
8 07H00 THẾ KIÊN B THANG LOI 89 3.0 84.99 2,270 CL1 – HG HG X1      –      H5
9 16H00 HÀ C THẠO VANDON SEA 4.5 99.92 4,724 HG4 – F0 H5 – H2
10 09H00 ĐỨC KIÊN B THANG LOI 89 3.0 84.99 2,270 HG – F0 H5      –      H2
11 12H30 13H00 TÙNG D HIẾU B TRUNG THAO 1818-BLC 3.5 75.7 1,586 HL3.2 – F0 H2
12 17H00 HIỆU XIN HAI 131 4.4 109.9 5,538 CL7 – F0 HG X1    –      H2
13 20H00 20H30 MƯỜI PHUONG DONG 06 8.0 157.5 13,706 HL1.3 – HP4 H5
14 17H30 THẠO HÀ C LONG PHU 20 7.0 112 5,379 F0 – HM1.5         H2 – H2
15 17H00 HÀ B BAO LI 6,0 143.5 10.490 XMTL – HG1 HG.NM6 H5
16 20H00 22H00 NAM AFRICAN VENTURE 6.0 189 24,212 F0  –    HL H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PORT EASTRELA EASTER BUND