Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 3.7M
17:45 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.9M
17:15 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
05:05 – 4.2M
17:00 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 TUẤT NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P X2    –     H2
2 00H30 02H00 ĐỨC RONG YUE 5.5 95.9 2,995 HP1 – F0 H2
3 05H00 THANHB CL ACACIA 10.9 215 57,541 CL4 – F0 CL6.NM6.Cluc X2     –     H5
4 06H00 07H00 TÙNGA HOKUETSU CENTURY 8.3 210 49,035 F0 – CL4 CL6.NM6.HL8 H5     –     X3
5 06H00 07H30 HƯNG CRYSTAL 7.8 210 52,906 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8 H5     –     X3
6 06H00 09H00 THẮNGA HAO HUNG 666 7.0 195 36,801 F0 – HL1.3 H5             H2
7 06H00 08H00 HẠNH MORNING SWAN NO.1 4.0 157.25 14,599 F0 – HL3.7 H5
8 15H00 THẾ C QUANG ANH GM 3.4 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X3     –     H2
9 00H30 01H00 SƠN AQUASALWADOR 13.0 292 93,597 HM2.4 – F0 H2 – H2
10 06H00 06H30 THANHA AFRICAN IBIS 9.96 177 20,211 HL3.1 – F0 H5
11 17H30 HIẾUA KING ISLAND 8.2 177 21,483 CL2 – F0 CL6.CL8.NM6 X3     –     H2
12 06H00 A AL DHAFRA 8.6 199.98 35,832 CL7 – F0 CL6.NM6.HL8 X2     –     H5
13 02H00 SƠN MINOAN GRACE 5.3 189.99 33,044 HL3.4 – F0         H2 – H2
14 17H30 KIÊN A HIẾU B TIEN THANH 68 3,4 74,36 1.861 HG – F0 H5    –      H2
15 16H30 THẠO JANESIA ASPHALT V 4,6 109,99 5,076 CL1    –   F0 HG .H8 H8    –      H2
16 16H30 18H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – CL3MF CLUC.HL08.CL6HT H6            X3
17 16H30 KHỨNG GRIFFIN 7.57 139.91 13,069 CL3 – F0 CL6. NMS6 H8    –       H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PARADISE FENG SHOU HAI