Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 06 tháng 05 năm 2024     
TRỰC BAN ĐHSX PHẠM XUÂN TÙNG   –   TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM CÔNG CỬU
TRỰC BAN C1:
CA 1:ĐÀO VIỆT HOÀNG: 094888966 CA 2:PHẠM HÙNG CƯỜNG.0918943893 CA 3: HÀ VĂN  ĐỨC.0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:03:23- 3.4M
Nước ròng:18 .58 -1,4M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:03.03 – 2,5M
Nước ròng:20.49-1,6M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:15 :06- 2,6M
Nước ròng:23.47- 1,5M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 07H00 THẮNG A ANH CORE IMPERIAL 6.5 199.98 35,953 CL7 –  HP2 HL.CL6 X3               TR V0SA T60
2 03H00 04H00 SƠN TÙNG D YI HUI LIAN SHENG 9.0 199.95 41,484 F0   –   CL5 CL8.CL6.HL8 TR            –  X3 KPB T60
3 03H00 06H00 HIỆU HÀ D KEN YO 5.2 114.13 4,443 F0   – XMTL HG.H8 TR             – H8 NSA T61
4 20H30 21H30 BÌNH TÙNG D UNISON 8.58 121.89 7,375 F0 – HL3.1 H3 MINH LONG T57
5 14H30 16H00 NAM YUANPING SEA 8.0 189.9 30,881 HN1.3 – HN1.6 X3 – TL – X3 SUNRISE T65A
6 20H30 22H00 KHOÁI CAPTAIN ANTONIS 10.7 229.0 43,022 HL3.1  –  HM2.5 H3 VOSA T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR HÙNG X3 .  MR KHIÊN X1..  MR SẢN X5.    MR MINH X2
– Phương tiện thủy  :H2,MR.HUYNH.   H3 BÌNH,  TR,MR HIỆU.  TL.MR.PHÚ.  H8.MR QUANG  ,H6.MR CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN XING SHAHRIAR JAHAN YUANPING SEA KAI HANG