Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 07 tháng 05 năm 2024     
TRỰC BAN ĐHSX – VŨ TUẤN THANH B  – TRỰC BAN HOA TIÊU – ĐỖ MẠNH HÀ
TRỰC BAN C1:
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 CA 2 PHẠM HÙNG CƯỜNG .0918943893 C3. HÀ VĂN  ĐỨC.0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:13:16- 2.5M
Nước ròng:18.58-1,4
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:15.00 – 2,6M
Nước ròng:20.49-1,6
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:23 ,47- 1,5M
Nước ròng 16.00- 3,1M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 09H00 10H00 HÀ A STEFANOS T 10,5 229 43,975 HM2.6 – CL7 TM,HL8,CL6,HT H2     –      X2 ĐUCTHO T60
2 06H00 QUYỀN VĂN PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 B12 – F0 P, HL8 H2     –      H3 VIPCO T59
3 04H00 06H00 HƯNG PETROLIMEX 11 9,7 175,96 25,429 HM1.5 – B12 P,HL8 TR     –       H2 VIPCO T58
4 09H00 09H30 NAM OCEAN GOLD 10,5 185,74 26,047 HL1.1 –  F0 H2 MINH LONG T57
5 03H30 TRƯỜNG CHÂU A SNOW CAMELLIA 10,2 209,96 49,778 CL3  – F0 CL8,HL8,CL6 X3     –     TR LAVICO T60
6 07H00 07H30 CHÂU CAPTAIN ANTONIS 10,70 229 43,022 HM2.5 – CL3 TM,P,CL6,HT H3     –     X2 VOSA T60
7 07H00 08H00 SƠN HYDRANGEA 7,8 199,96 41,458 F0 – CL6 P,HL8,CL6 H3     –     X2 VOSA T60
8 16H30 18H00 ĐỨC KIÊN B MEDEA 5.3 87,00 2,398 F0 – CL1 HG TR     –     X2 PACIFIC T60
9 09H00 11H00 THUẬN VĂN VOYAGER NO1 8,3 153 11,108 HL1.3 –  F0 H2 – H2 HD MARINE T57
10 17H00 ĐÔNG TRUNG KENYO 7,1 114,13 4,443 XMTL – F0 HG .H8 H8      –    TR NSA T61
11 09H00 12H00 THẮNG B T&T GOLD 9.85 167.2 15,884 HL3.6 – F0 H2 HD MARINE T57
12 16H30 19H00 HÀ B ORCUN C 6.45 175.53 19,815 HP3 – F0 TR TYS T57
13 14H00 KIÊN A HÀ D VANDON SEA 7.3 99.92 4,724 HG7.2 – F0 H2     –     H3 HD MARINE T59
14 20H00 21H30 TÙNG D WIN STAR 4.5 95.8 2,994 F0 – HP3 H3 VOSA T57
15 12H30 13H00 CỬU STAR CITY 6.0 158.5 15,354 HL1.2 – HL3.5 H3 HD MARINE T57
16 20H00 21H00 TIỄN LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 F0 – HM1.5 H3 VIPCO T57
17 18H00 THẾ FIVE STAR 3.5 96.9 2,911 CL1 – F0 HG X2     –     TR MINH LONG T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR MINH X2 , MR SẢN X5
– Phương tiện thủy:H2,MR.HUYNH. H3 BÌNH, TR,MR HIỆU. TL.MR.PHÚ. H8.MR QUANG ,H6.MR CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN  XING SHAHRIAR JAHAN YUANPING SEA KAI HANG