Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 5 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 05 tháng 5 năm 2024  
TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG
TRỰC BAN C1:
CA 1:  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:02:00 – 2.7M
Nước ròng:16:00 – 1.2M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:02:00 – 3.0M
Nước ròng:16:38 – 1.5M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:03:00 – 3.0M
Nước ròng:20:21 – 1.7M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 08H00 THẾ D HE CHENG 3 5.4 96.5 2,982 CL6 – F0 HG X5 – H6 – TR VOSA T60
2 01H00 THẠO VĂN CETUS MINKE 7.6 112.21 6,981 HG7.3 – F0 H2 LÊ PHẠM T59
3 05H00 06H30 HẠNH HAPPY TRADER 7.0 169.26 16,954 F0 – HL3.4 TR – H6 – TR LÊ PHẠM T57
4 05H00 07H30 TRƯỜNG TAURUS 13.0 224.94 39,729 F0 – HL2 TR – H6 – TR MINH LONG T57
5 13H30 HIẾUA CAPTAIN ANTONIS 11.2 229 43,022 F0 – HL3.1         H3 VOSA T57
6 11H00 12H00 MƯỜI VĂN VINASHIP PEARL 4.0 157.26 14,602 F0 – HL3.1TL H3 HD MARINE T57
7 11H00 11H30 HIẾUA PACIFIC TALENT 12.8 199.9 34,590 HL3.1 – F0 H3 – H3 S&A T57
8 05H00 08H30 THANHA STEFANOS T 12.06 229 43,975 F0 – HM2.6 TR – H6 – TR ĐỨC THỌ T57
9 17H00 18H00 CỬU ĐÔNG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.HL8 H2     –     TR VIPCO T59
10 17H30 20H00 ĐĂNG KIÊNB FUDA 6.0 189.99 31,238 HN1.6 – F0 X5 – TL – X5 SUNRISE T65A
11 15H30 TÙNGD TRUNG TRONG TRUNG 89 3.2 88.88 1,830 HG1 – F0 H2 – H6 – H2 TRỌNG TRUNG T59
12 17H00 20H00 TÙNGA CHÂUA PETROLIMEX 11 9.7 175.96 25,429 F0 – HM1.5 H2 – H6 – H2 VIPCO T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR KHIÊN X1 , MR SẢN X5
– Phương tiện thủy: H3: Mr HÙNG, H2: MR HUYNH , TR: MR HIỆU , H6:MR CƯỜNG , TL: MR PHÚ, H8: MR QUANG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN XING SHAHRIAR JAHAN YUANPING SEA FUDA KAI HANG