Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 06 tháng 6 năm 2024  
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG    – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN TRỌNG HIẾU
TRỰC BAN C1:
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:15:17 – 3.4M
Nước ròng:04:00 -0.5M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:16:00 – 3.7M
Nước ròng:02:16 – 0.7M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:17:00- 4.2M
Nước ròng:03:00 – 0.6M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 06H00 07H00 HIẾU A MBS BULELENG 12.5 189.99 33,044 F0 – HL3.3 H5 AGE-LINES T57
2 06H00 09H00 THẮNG B HTK LUCKY 5.5 169.26 16,966 F0 – HL1.2 H5 XNK HL T57
3 09H30 10H30 THANH B THASSOS WARRIOR 14.5 229.2 50,697 F0 – HM2.5 CL H3 – TA – H3 SUNRISE T57
4 09H30 12H00 ANH HONG SHENG 7 6.5 159.6 15,849 F0 – HL3.5 H3 – TA – H3 MINH LONG T57
5 09H30 12H30 HÀ C KIÊN B MU MIAN 6.3 111.40 5,416 F0 – B12 P.NM6 H3 – TA – H2 VIPCO T59
6 SH 06H00 CHÂU TUẤT PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – HM1.4 P.HL8 H2    –      H5 VIPCO T58
7 15H00 17H00 TÙNG A STRIGGLA 14.3 225 40,298 F0 – HM2.4 CL H5 – TA – H5 SUNRISE T57
8 09H30 10H30 QUYỀN TM HAI HA 818 5.5 144 11,271 F0 – HM1.5 H3 – TA – H3 VIPCO T57
9 09H30 11H00 THANH A ANTHEMIS 13.0 229.2 51,225 HM2.5 – F0 H3 – TA – H3 LOGISTICS QN T57
10 09H30 13H00 THẮNG A PING HAI 13.3 199.98 35,334 F0 – HN1.7 H3 – TA.TL – X1 S&A T65A
11 15H00 17H00 NAM TRUNG VALENTIA BLUE 6.5 189.99 32,309 F0 – HN1.3 H5 – TA.TL – X1 S&A T65A
12 SH 19H00 PHÁI HÀ C WOODGATE 6.7 169.37 17,025 CL5 – F0 HG.CL X2     –        H3 VOSA T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X1 MR.KHIÊN , X2 MR.MINH
– Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH, TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH,H8 MR CHIẾN,H5 MR THÌN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VALENTIA BLUE TIAN TAI SHAN PING HAI CL XIANGXI