Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 05 tháng 6 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH     –    TRỰC BAN HOA TIÊU : TĂNG VĂN THẾ
TRỰC BAN C1:
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:14:13 – 3.1M
Nước ròng:03:00 -1.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:15:05 – 3.3M
Nước ròng:01:00 – 1.1M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:16:00- 3.8M
Nước ròng:01:37 – 1.0M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 00H00 01H00 LINH CHÂU A TAN BINH 259 6.0 175.53 19,789 F0 – HL3.7 H5 – TR LÊ PHẠM T57
2 05H00 TÙNG D HÀ D QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X1     –     H3 TRỌNG TRUNG T66B
3 04H00 05H00 HIẾU B KIÊN B TIEN THANH 68 5.1 74.36 1,861 F0 – HG5 H3     –     H2 THANH PHAT T59
4 09H30 THẮNG A CỬU YOZAN 10.2 209.99 49,551 CL3 – F0 NM6.HL8.CL X5     –     TR VOSA T60
5 11H30 12H30 HẠNH TRUNG THANG LONG GAS 3.7 95.3 3,434 CTAU1HL – F0 TP3.TP X5 – TA – H5 GAS SHIPPING T66D
6 16H00 HÀ A MAY 14.4 225 41,662 F0 – HM2.6 CL         TA – H5 VICOSA T57
7 01H00 TUẤT VĂN XIN HAI HE 4.7 99.9 5,188 CL7 – F0 HG X2     –      TR PACIFIC T60
8 00H00 01H00 THẠO TRUNG GAO XIN 6 6.2 110.3 4,519 F0 – CL7 HG.CL H5     –      X2 T&TA T60
9 02H30 LINH CHÂU A YUE DIAN 101 7.0 229.2 51,158 HP4 – F0          TR – H5 S&A T57
10 08H00 09H00 SƠN FG EUCALYPTUS 7.48 199.99 41,804 F0 – CL3 NM6.HL8.CL TR      –     X5 VOSA T60
11 18H30 TRƯỜNG AC SINGAPORE 10.0 228.93 48,191 CL6 – F0 CL6HT.TM.HL8 X5    TA    H3 QUNICOSHIP T60
12 12H30 CỬU LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3779+140 HM2.6RM – F0 H8.KIEV         TR HAI VAN T57
13 04H00 06H00 ĐĂNG TIAN TAI SHAN 6.6 199.9 36,474 F0 – HN1.6 X2 – TL – X2 T&TA T65A
14 13H00 14H00 HÀ A SEA PROTEUS 13.0 229 43,951 HM2.6 – F0 H5 – TA SUNRISE T57
15 16H30 17H30 THUẬN ORIENTAL ACE 6.5 149.53 12,840 F0 – HL1.3 H3  –  TA  –  H3 MINH LONG T57
16 17H00 TIỄN HÀ D NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P H2     TA    H3 VIPCO T59
17 16H30 19H00 HƯNG WHITE KINGDOM 7.57 203.5 46,422 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8 H3    TA     X5 VOSA T60
18 21H30 22H00 MƯỜI UNIVERSE HARMONY 9.7 171.93 17,859 HL3.5 – F0 TR MINH LONG T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X5 MR.SẢN , X3 MR.HÙNG
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG, TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH,H8 MR CHIẾN,H5 MR THÌN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN TAI SHAN PUPLINGE CL XIANGXI