Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 2.9M
18:36 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 3.0M
20:01 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:21 – 2.6M
18:05 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 HÀ B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HL1.5 P.CLUC H2      –   H2
2 05H30 06H00 TUẤT NHA BE 10 7.0 108.0 4,670 HL1.5 – B12 P H2    –     X3
3 12H30 THUẬN HAPPINNESS FRONTINER 6.92 169.37 17,019 CL3 – F0 CL6.NM6 X3    –     TL
4 21H304/4 00H00 KIÊN A HIẾU B QUANG ANH GM 5,9 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H5    –     X2
5 17H00 THẾ KIÊN B QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X3     –     H5
6 22H004/4 01H00 THẮNG A VINASHIN EXPRESS 01 4.1 184.0 16,174 F0 – SN TP2.ST01 X3
7 10H30 12H00 HIỆU YU BRIGHT 4.5 114.1 7,655 F0 – HL3.2 TL
8 08H30 10H00 TÙNG A PROTECTOR ST NICKOLAS 10.3 189.99 32,962 HN1.6 – F0 X2 – TR – X2
9 05H00 TÙNG D DONG YU 5.6 96.5 2,962 F0 – CL5 HG        TP – X3
10 CANCEL 22H00 THẮNG B TAN BINH 134 9.66 157.22 14,734 HL3.4 – F0
11 03H00 HẠNH TÙNG D NEW SILK ROAD 2 4.1 96.9 2,998 CL5 – F0 HG X2    –      TP
12 10H30 12H30 KHỨNG HAI ĐĂNG 68 3.4 94.8 2,859 F0 – HG TL            H2
13 17H30 18H00 THẮNG B NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.1TL – F0 H5 – H5
14 17H30 19H00 HA A ELONA 10.3 228.9 43,987 HL2 – CL7 CLUC.HL8,CL6,HT H5               X3
15 16H00 18H00 THANH A LUNA ROSSA 12,0 199,98 33.922 HN2,15 – HN1.6 X2  –  TR-   X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KSL HENG YANG IVY ALLIANCE LUNA ROSSA LEVIATHAN PRINCESSDORIS