Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
09:03 – 3.0M
22:38 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.3M
22:19 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 3.7M
22:35 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H30 B QUYỀN ATN GLORY 5.4 143 14,436 F0 – HL3.4 TL – TL
2 07H00 B QUYỀN BAO ANH 6.0 154.35 14,783 F0 – HL1.1         TL
3 07H00 08H30 HƯNG ULTRA ALPHA 13.1 199.9 36,203 HN1.6 – F0 X1 – TR.H6
4 11H00 HƯNG TINA IV 7.5 225 40,170 F0 – HL1.3          H6 – H2
5 00H30 01H00 QUYỀN KEUM YANG PRIME 6.5 109 4,713 HL1.4 – F0 TL
6 17H00 B TUẤT PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.Cluc X1    –     H2
7 21H30 TUẤT LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – B12 P.NM6        H2 – X1
8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUI FU CHENG SILVER STAR MBS BRATAN