Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
02:27 – 3.5M
14:05 –  0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.7M
14:03 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 3.3M
15:21 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H30 KIÊN A KIÊN B QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H1     –     X3
2 11H30 12H00 TÙNG A JIA HE 9.0 182.99 31,198 HL3.1  – F0 H2
3 17H00 18H00 BÌNH EASTERN CORAL 4.5 104.2 4,559 F0 – HL H1
4 11H30 12H00 HƯNG PAN EDEL WEISS 6.9 172.43 20,763 HL3.4 – F0 H2
5 23H00 23H30 ĐĂNG LADONNA 5.0 157.60 13695 HP2 – FO H2
6 22H00 HIỆU MONTOK 8.1 111.29 7320 XMTL – FO HG – H8 H8             H2
7 17H00 ĐÔNG NHA BE 06 4.5 107.48 4158 B12 – FO P X3             H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUANNNING SEA