Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.5M
13:10 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 3.7M
13:24 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 3.3M
14:23 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 08H30 TÙNG D HIẾU B DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 F0 –  XMHL NM6 TL     –    H1
2 05H00 08H00 ĐÔNG LINH HOA LU 02 6.6 103.57 5,178 F0 – CL1 HG TL     –     X1
3 05H00 10H00 THẠO MONTOK 5.2 111.29 7,320 F0 – XMTL HG.H8 TL     –    H8
4 19H00 20H00 THANH B STAR VIRGINIA 9.5 229.00 43,278   F0 – CL3 CLUC.NM6.CL6HT H2 – TL – X1
5 11H30 12H00 KHOÁI BEKS NAZIK 10.19 190.00 33,277 HL3.5 – F0 H1
6 05H00 05H30 LINH PAN EDEL WEISS 7.55 172.43 20,763 HL3.3 – HL3.4 TL – TL
7 19H00 21H30 THẮNG A ROSCO GINKGO 13.5 225.00 40,042 F0 – HL3,3 H2         TL
8 15H00 CỬU DONG HUA 9 4.2 135.10 7,175 CL6 – F0 HG.NM6 X1    –      H1
9 17H00 TUẤT VANDON SEA 6.9 99.92 4.724 HG4 – FO H2       TL  H2
10 19H00 23H00 TIỄN PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8.542 FO – B12 P – CL6    H2    TL    X1
11 23H00 HÀ A PRTROLIMEX 18 7.5 175.90 25.429 B12 – FO CLUC – P H2
12 19H00 20H30 QUYỀN MP ATLANTIC 5.8 157.50 13.713 FO – HL3.5 H2
13 19H00 22H00 HÀ C NHA BE 06 6.6 107.48 4.158 FO – B12 P   H2    TL      X1
14 20H00 THẾ HIẾU B HD GOLD 5.5 91,94 2.995 CL5  –  F0 HG X1   –            TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUANNING SEA