Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
20:19 – 2.9M
09:29 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
21:24 – 2.9M
10:28 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 2.6M
09:23 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 04H00 TRƯỜNG OCEANIC GODNESS 13.0 224.4 39,386 HM2.5  – F0 H1
2 08H30 10H00 THANH B CHENG KAI 10.5 189.8 32,474 F0 – HP1 TL
3 14H30 15H00 KHỨNG DMC NEPTUNE 9.85 169.37 17,025 HL3.1 – F0 H2
4 09H00 THẮNG B PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – HL1.4 P.CLUC X2     –      TL
5 14H30 15H30 SƠN GOLDEN LEAF 3.8 174 17,150 C.TAU2 – NEONOSCO ST01.HC45.CL15 X3
6 19H30 SƠN GOLDEN LEAF 3.8 174 17,150 NEONOSCO – SN ST01.HC,45.CL15                  X3
7 14H30 16H30 THANH A PACIFIC TRADER 4.21 147.87 9,957 SN – C.TAU2 ST01.HC45.CL15 X3
8 11H00 THẠO BLUE OCEAN 01 3.9 96.72 3,437 PVOIL –  F0 HG X2     –     TL
9 15H30 17H00 CHÂU PACIFIC SARAH 7.0 291.5 94,970 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TR – X2
10 08H00 KIÊN HOAI SON 56 2.8 79.8 2,293 CL4 – HG H2
11 16H30 ĐÔNG ĐỨC FENG DA 4.3 122 5,628 CL1 – F0 HG.H8 H8     –    H2
12 14H30 17H00 HIẾU A RUI NING 9 11.7 190 32,460 F0 – HP3 H2 – TP – H2
13 15H30 THẮNG A SUPREME VALOR 6.3 197 33,090 CL7 – F0 HL8.CL6.NM6 X3     –     H2
14 17H30 20H00 KHOÁI DIONYSUS 7.12 199.9 36,303 HL1.3 – F0 H1
15 21H00 TRƯỜNG SHEARWATER 10.15 209.99 49,854 CL5 – F0 T86.HL8.CL6 H2           H2
16 17H00 18H00 TÙNG D TIỄN VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 XMHL – F0 CL8 H1
17 17H30 18H00 THANH B TRANS AUTUMN 10.8 189.99 33,044 HP4 – CL7 HL8.CL6.NM6 H1     –     H2
18 14H30 16H00 QUYỀN HIẾU B LONG TAN 79 6.2 97.12 2,980 F0 – CL1 HG H2     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SAFESEA ANYA FLC HARMONY PANCARAN GLORY JY POWER